Kształtowanie okręgów wyborczych w polskim prawie wyborczym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Karwan, Arleta
dc.date.accessioned 2014-02-17T12:56:11Z
dc.date.available 2014-02-17T12:56:11Z
dc.date.issued 2011-10-19 14:35:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5887
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza przyjętych w polskim prawie wyborczym przepisów mających wpływ na formowanie okręgów wyborczych. Kodeks wyborczy, którego przepisy będą obowiązywać od najbliższych wyborów wprowadza zmiany w tej kwestii, ustalając między innymi jednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu. Celem pracy jest również analiza zmian okręgów w dwudziestu latach demokratycznych wyborów. Zagadnienie to będzie przedstawione na przykładzie wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do samorządu lokalnego, czyli do rad gmin i powiatów. W rozdziale pierwszym omówione będą ogólne zagadnienia dotyczące okręgów wyborczych oraz problem manipulacji przy ich wytyczaniu. Przedstawiona będzie metoda kształtowania okręgów w poszczególnych wyborach w obecnie obowiązującym prawie wyborczym w Polsce. Przedmiotem drugiego rozdziału jest historia wykrawania okręgów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2010 oraz analiza okręgów jednomandatowych, jakie będą obowiązywać w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Zakres rozdziału trzeciego obejmować będzie wytyczanie okręgów w wyborach do rad gmin i powiatów oraz analizę zmian koniecznych przy ich wytyczaniu na przykładzie wyborów do Rady Miejskiej w Grybowie i wyborów do Rady Powiatu Nowosądeckiego. Praca powstała w oparciu o analizę dostępnego materiału źródłowego, przede wszystkim aktów prawnych, począwszy od ordynacji wyborczych, kończąc na Kodeksie wyborczym, a także na podstawie dostępnych danych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. W pracy korzystano również z dostępnej literatury przedmiotu. Praca uwzględnia stan prawny na dzień 31 lipca 2011 roku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wybory parlamentarne pl
dc.subject wybory samorządowe pl
dc.subject ordynacja wyborcza pl
dc.subject okręgi wyborcze pl
dc.subject prawo wyborcze pl
dc.title Kształtowanie okręgów wyborczych w polskim prawie wyborczym pl
dc.title.alternative Formation of constituencies in the Polish election law pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T10:22:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info