Problemy rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010 w świetle Strategii Lizbońskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Błaszczyk, Barbara
dc.contributor.author Gierszewski Bartosz
dc.date.accessioned 2014-02-17T20:45:20Z
dc.date.available 2014-02-17T20:45:20Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5913
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest dokonanie diagnozy i przeprowadzenie analizy rynku pracy w Polsce od 2000 roku pod kątem realizacji zaleceń Strategii Lizbońskiej. Autor opisuje najważniejsze cele Strategii Lizbońskiej dotyczące sektora zatrudnienia w Polsce, zauważając przy tym pozytywy wprowadzenia reform, jak też problemy utrudniające ich realizację, w tym zjawiska patologiczne, które opóźniają lub wręcz uniemożliwiają budowanie w naszym kraju gospodarki opartej na nowoczesności, wspierającej zatrudnienie. W pracy przedstawiono rozwój Unii Europejskiej aż do dnia wstąpienia doń Polski oraz opisano najważniejsze organizacje na rzecz funkcjonowania UE. Zaprezentowano Strategię Lizbońską na tle ogólnych celów i zadań Unii Europejskiej. Opisano problemy polskiej gospodarki w świetle wytycznych Strategii Lizbońskiej w obszarze przemian prawnych i gospodarczo-społecznych, które mają lub mogą mieć wpływ na stan zatrudnienia i w ogóle poprawę rynku pracy w Polsce. Wskazano zadania Polski w ramach Strategii Lizbońskiej i konieczność dostosowania do standardów unijnych poziomu zatrudnienia i warunków pracy. Podjęto próbę przedstawienia stanu polskiej gospodarki, wskazując na konieczność reform, by mogła nastąpić poprawa na rynku pracy, zgodnie ze wskazaniami Strategii Lizbońskiej. Przedstawiono programy rządowe i ważniejsze działania podjęte w Polsce na rzecz zwiększania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy i ich dotychczasowe rezultaty. Opisano zagrożenia dla planów i programów reform realizowanych w przeszłości i obecnie. W oparciu o dostępne analizy ekonomiczne i dane statystyczne wskazano efekty wprowadzanych reform i opinie ekspertów co do tendencji zatrudnienia w Polsce do 2010 r. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject integracja Polski z Unią Europejską pl
dc.subject Strategia Lizbońska pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject gospodarka pl
dc.title Problemy rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010 w świetle Strategii Lizbońskiej pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info