Analiza reklamy produktów alkoholowych i tytoniowych na Eurorynku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dołhasz, Magdalena
dc.contributor.author Kuźnicka Joanna
dc.date.accessioned 2014-02-17T20:45:38Z
dc.date.available 2014-02-17T20:45:38Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5914
dc.description.abstract Unia Europejska przez stworzenie eurorynku wykreowała zupełnie nowe, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, itp. warunki działania dla przedsiębiorstw. Pośród różnorakich ujednoliceń istnieją również różnice i odmienności, charakteryzujące każde z państw członkowskich z osobna. Działając na eurorynku w sferze marketingu, który z pewnością jest jedną z ważniejszych ‘funkcji życiowych’ przedsiębiorstwa, należy zatem przestrzegać nie tylko wszech obowiązujących norm, przepisów prawa, itp., ale również i odrębności kulturowe państw europejskich. Celem niniejszej pracy jest ukazanie czynników warunkujących reklamę produktów alkoholowych i tytoniowych na rynku europejskim – czynników prawnych, jak również wywodzących się z kultur danych państw. W pracy wyjaśniono terminy eurorynku i euromarketingu oraz zasady ich działania. Ukazano, jak bardzo prawo i pewne elementy kultury warunkują, bądź mogą warunkować działania w sferze reklamy na eurorynku. Jako przykładem posłużono się kwestią reklamy alkoholu i tytoniu – produktów z branży należącej do kategorii trudnych i obwarowanych dużą ilością przepisów prawnych. Ocenie poddano świadomość badanych istnienia takiego prawa oraz sensowność i efektywność działania owych przepisów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject eurorynek pl
dc.subject euromarketing pl
dc.subject produkty tytoniowe pl
dc.subject alkohol pl
dc.subject reklama pl
dc.title Analiza reklamy produktów alkoholowych i tytoniowych na Eurorynku pl
dc.title.alternative The analysis of alcohol and tobacco advertising on the European market en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info