Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w praktyce działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Zielińska - Kowalik Beata
dc.date.accessioned 2014-02-18T10:02:39Z
dc.date.available 2014-02-18T10:02:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5934
dc.description.abstract Aktualnie obowiązujący w naszym kraju system podatkowy jest wynikiem wieloletniej ewolucji, a podatek dochodowy od osób fizycznych jest istotnym elementem tego systemu. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest również jednym z podstawowych instrumentów wpływania przez państwo na gospodarkę. Jego rola i znaczenie w systemie prawa podatkowego powoduje, że od dnia jego wprowadzenia do dnia dzisiejszego stale podejmowane są kolejne próby jego zreformowania. Jednak z uwagi na znaczenie tego podatku w systemie budżetowym okazuje się, że często wprowadzane zmiany w prawie podatkowym wywołują poważne i nierzadko sprzeczne ze sobą skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne. Z powodu braku oparcia obowiązującego systemu podatkowego na długofalowej strategii podatkowej, która powinna wyznaczać jasne cele i konkretne zadania oraz tempo i terminy ich realizacji, podatek dochodowy od osób fizycznych był i nadal jest główną przyczyną wadliwości i niestabilności uregulowań prawnych przyjętych w konstrukcji podatku dochodowego. Obecnie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych czeka kolejna nowelizacja tej ustawy, która zdeterminowana jest rosnącymi potrzebami finansowymi deficytowego budżetu państwa jak również trudnościami interpretacyjnymi. Zmiany podatków jest bardzo trudno przeprowadzić, dlatego jeżeli podejmowane są takie zadania, to należy zaproponować kompleksową zmianę całego systemu. Podatków nie można rozpatrywać pojedynczo, ponieważ każdy z nich stanowi część systemu podatkowego i pełni w nim określona rolę. Celem niniejszej pracy jest prezentacja systemu ulg i odliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawienie zasad funkcjonowania ulg i odliczeń podatkowych oraz zasad i zakres ich stosowania w praktyce działania Urzędu Skarbowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject klasyfikacja podatkow pl
dc.subject system podatkowy pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject ulgi i odliczenia pl
dc.subject analiza dochodów podatkowych Urzędu Skarbowego pl
dc.title Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w praktyce działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Allowances and deductions in personal income tax in the practice of the Treasury Office in Nowy Sącz en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info