Ocena adekwatności stylów kierowania do sytuacji kierowniczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Krakowska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-02-18T10:10:42Z
dc.date.available 2014-02-18T10:10:42Z
dc.date.issued 2011-10-11 17:50:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5937
dc.description.abstract Celem pracy badawczej była analiza podstawowych stylów kierowania, diagnoza technik zarządzania występujących w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Tarnowie oraz ocena ich adekwatności do sytuacji kierowniczej. Niniejsza praca zawiera elementy teoretyczne, metodologiczne oraz badawcze. Rozdział pierwszy charakteryzuje definicje stylów kierowania. Ponadto opisuje podział na style normatywne oraz sytuacyjne oraz przedstawia poszczególne z nich. Rozdział drugi pokazuje obiekt badań empirycznych, jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wskazano rozwój i zakres działań jednostki. Przedstawiono misję i cele Ośrodka. Ponadto przedstawiono strukturę organizacyjną oraz scharakteryzowane zostały poszczególne kompetencje działów placówki oraz opisano indywidualne zakresy czynności kierowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. W rozdziale trzecim omówiono cel, przedmiot, problemy badawcze. W dalszej części zaprezentowano metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w przeprowadzonych badaniach oraz sposób opracowywania danych. Ponadto przedstawiono analizę materiału empirycznego oraz wynikające z tej analizy wnioski. Reasumując niniejsza praca dowiodła słabości i ograniczeń zarządzania w pomocy społecznej. Kierownicy posiadają niskie kwalifikacji, nie wyrażają chęci do podnoszenia swoich umiejętności. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kierowanie pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject pomoc społeczna pl
dc.subject techniki zarządzania pl
dc.title Ocena adekwatności stylów kierowania do sytuacji kierowniczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie pl
dc.title.alternative Assessment of the adequacy of management styles to the managerial situation in the Municipal Social Assistance Centre in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T13:20:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info