Czynniki motywacyjne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Konieczna, Iwona
dc.date.accessioned 2014-02-19T07:09:46Z
dc.date.available 2014-02-19T07:09:46Z
dc.date.issued 2011-10-07 09:27:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5992
dc.description.abstract Praca miała na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkim oraz motywacji i czynnikach motywacyjnych, które niewątpliwe odgrywają znaczącą rolę w praktyce kierowania ludzkimi. Części pracy miały na celu przybliżenie samej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawienie idei zasobów ludzkich, polegającej dosłownie na traktowaniu każdego pracownika jako źródła potencjalnych możliwości, korzyści materialnych, a także pozamaterialnych zysków. Przedstawiona została również rola, jaką pełni motywowanie pracowników w efektownym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ostatni rozdział poświęcony został przedstawieniu wyników przeprowadzonego badania marketingowego, którego głównym celem było oszacowanie, co motywuje ludzi do pracy, oraz w jakim stopniu dane czynniki wpływają na motywację. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród konsultantów medycznych oraz przedstawicieli medycznych firmy farmaceutycznej ADAMED Sp. z o.o. Grupa badawcza łącznie składała się z 53 osób. Wyniki badań wskazują na istnienie korelacji pomiędzy wewnętrzną motywacją pracowników a czynnikami motywacyjnymi wpływającymi na efektywność wykonywanej pracy. Podsumowując, motywowanie stanowi ważny element w procesie zarządzania organizacją. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject teorie motywacji pl
dc.subject czynniki motywacyjne pl
dc.subject efektywność pl
dc.title Czynniki motywacyjne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative Motivational factors in the proces of human resource management pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-18T10:59:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info