Deficyt demokracji w Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nowina Konopka, Maria
dc.contributor.author Jasieniak, Maria
dc.date.accessioned 2013-09-09T12:47:04Z
dc.date.available 2013-09-09T12:47:04Z
dc.date.issued 2009-10-27 00:39:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/602
dc.description.abstract W pracy podjęto próbę zanalizowania problemu deficytu demokracji we Wspólnocie Europejskiej w kontekście postawionej tezy, że deficyt demokracji to próba zwrócenia uwagi na system zarządzania Wspólnotą i narzędzie w rękach eurosceptyków. Analiza ta została przedstawiona w trzech rozdziałach. W pierwszym z nich szeroko opracowano pojęcie demokracji. Jako że jest najistotniejszą kwestią poruszaną w tej analizie zostało ono dogłębnie zdefiniowane i opisane. Zarówno definicja, jak i różne typy demokracji przedstawione i omówione zostały w poszczególnych podrozdziałach. Drugi rozdział to kompilacja najważniejszych informacji dotyczących Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim prawne regulacje, na których opiera się Wspólnota, kompetencje poszczególnych instytucji oraz krótki rys historyczny. Rozdział trzeci odnosi się do analizy przedmiotu niniejszej pracy czyli problemu deficytu demokracji w Unii Europejskiej. Podane zostały powody zaistnienia wspomnianego zjawiska oraz perspektywa naprawcza. Praca zawiera również opisy badań opinii społecznej przeprowadzone na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2008 - 2009. Badania te dotyczą poziomu zadowolenia Polaków z funkcjonowania demokracji oraz instytucji Unii Europejskiej. Wyniki tych badań wydają się istotne w kontekście wskazania na fakt, iż pomimo narastającego zjawiska deficytu demokracji w Unii Europejskiej obywatele Polscy są zadowoleni z funkcjonowania jej instytucji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject demokracja pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.title Deficyt demokracji w Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Deficiency of democracy in European Union pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-05T12:57:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info