Motywacja jako obszar zadaniowy zarządzania zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Żukowski, Paweł
dc.contributor.author Ogorzałek, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-20T09:21:34Z
dc.date.available 2014-02-20T09:21:34Z
dc.date.issued 2011-09-25 13:36:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6059
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Przedmiotem analizy była motywacja, jako obszar zadaniowy zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale 2 omówiono zagadnienia związane z procesem zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale 3 zaprezentowano definicje motywacji, podstawowe teorie, modele oraz podział czynników motywacyjnych na materialne i niematerialne. W rozdziale 4 przedstawiono charakterystykę badanego obiektu w procesie realizacji zagadnień motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. pl
dc.description.abstract My work is a theoretical - empirical. The subject of the analysis was the motivation, as an area resource management task Human resources. Chapter 2 discusses issues related to human resource management process. Chapter 3 presented, definitions of motivation, the basic theories, models and motivational factors on the distribution of material and immaterial. Chapter 4 presents the characteristics of the analyzed object in the process of the issues of motivation in human resource management. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject zasoby ludzkie pl
dc.subject motivation pl
dc.subject human resources pl
dc.title Motywacja jako obszar zadaniowy zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative Motivation as area of human resources management pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-20T09:09:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info