Szkolenie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy P.H.U. Wiśniowski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Klimczak Krystyna
dc.date.accessioned 2014-02-20T21:26:31Z
dc.date.available 2014-02-20T21:26:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6124
dc.description.abstract We współczesnych koncepcjach zarządzania człowiek uzyskał miano podmiotu oraz został uznany za najcenniejszy i najdroższy z zasobów. Jest tym zasobem, który tworzy, pobudza, koordynuje i ocenia aktywność społeczno-gospodarczą. Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach jest zorientowany na przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał, od którego w bardzo wysokim stopniu zależy wartość firmy. Kapitałem są przede wszystkim ludzie trwale związani z organizacją i jej misją, o kreatywnych postawach, wysokich kwalifikacjach, umiejący współpracować. Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju przedsiębiorstwa. Kryje w sobie niezwykłe możliwości motywacyjne, które ujawniają się w wyniku skutecznego zarządzania organizacją, ukierunkowanego na zadanie i strategiczne cele firmy. We wszystkich krajach, które liczą się na rynku światowym, inwestowanie w kadry, a ściślej w podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, uzyskało status zadania strategicznego. Nowoczesne organizacje, aby utrzymać się na globalnym rynku, który stawia coraz większe wymagania, muszą dysponować pracownikami o wysokich kwalifikacjach, systematycznie odnawianych i wzbogacanych. W dzisiejszych czasach w sferach biznesu panuje przekonanie, ze na rynku utrzymują się tylko te organizacje, które będą aktywnie zarządzać procesem przemian. Zależy on przede wszystkim od możliwości intelektualnych i fachowych zatrudnionych pracowników, które należy systematycznie szkolić i doskonalić. Inspiracją do napisania niniejszej pracy były obserwacje zmian zachodzących w polskich przedsiębiorstwach. Zmiany ustrojowe spowodowały, że coraz więcej firm szkoli swoich pracowników korzystając z usług znanych firm szkoleniowych, organizując szkolenia w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych oraz dofinansowując kształcenie w szkołach wyższych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie tematyki szkoleń pracowników oraz przedstawienie budowy efektownego systemu szkoleń. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject szkolenie pl
dc.subject rozwój zawodowy pracowników pl
dc.subject ocena potrzeb szkoleniowych pl
dc.subject firma P.H.U. "Wiśniowski" pl
dc.subject efektywność szkoleń pl
dc.title Szkolenie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy P.H.U. Wiśniowski pl
dc.title.alternative Employee training as a function of human resources management on the example of the P.H.U. Wisniowski company en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info