Dynamika rynku edukacyjnego w Polsce w latach 2009/2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Śliwa, Kazimierz
dc.contributor.author Obrzut, Alicja
dc.date.accessioned 2014-02-22T10:31:20Z
dc.date.available 2014-02-22T10:31:20Z
dc.date.issued 2011-09-24 21:07:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6141
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwoju edukacji w Polsce. System edukacji odgrywa bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym kraju. W rozdziale pierwszym zostały zawarte ogólne informacje na temat popytu, uwzględniając jego pojęcie, rodzaje i funkcje, jak również zostały opisane determinanty popytu, krzywe popytu, elastyczność popytu oraz popyt edukacyjny. Drugi rozdział dotyczy struktury systemu edukacyjnego w Polsce. W tym rozdziale zostały opisane zarówno polityka edukacyjna, jak również system edukacji. Kolejny trzeci rozdział dotyczy marketingu usług edukacyjnych. Wyjaśnione zostało tutaj pojęcie marketingu. W rozdziale tym opisane zostały również narzędzia marketingu takie jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie, procesy, dowód materialny, polityka oraz opinia publiczna. Ostatni czwarty rozdział został poświęcony dynamice popytu i podaży usług edukacyjnych szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, jak również szkół wyższych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject edukacja w Polsce pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject system edukacji pl
dc.subject popyt pl
dc.title Dynamika rynku edukacyjnego w Polsce w latach 2009/2010 pl
dc.title.alternative The dynamics of educational market in Poland in the years 2009/2010 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-20T09:33:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info