Zabezpieczenie jako czynnik ograniczenia ryzyka kredytowego w działalności Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Maduzia, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-22T10:36:38Z
dc.date.available 2014-02-22T10:36:38Z
dc.date.issued 2011-09-15 16:53:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6143
dc.description.abstract Celem pracy jest próba ukazania sposobów zabezpieczenia kredytów, jako czynników ograniczenia ryzyka kredytowego. Zamierzeniem, jest nie tylko skupienie się na aspekcie teoretycznym powyższego zagadnienia, ale także praktycznym, opisując temat na przykładzie wybranej instytucji. Obiekt badań empirycznych stanowi działalność Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, wchodzącej w skład systemu SKOK. W strukturze pracy wyodrębniono cztery rozdziały. Rozdział pierwszy dotyczy ogólnego zagadnienia, jakim jest działalność kredytowa. Wstępem do rozważań w tym rozdziale jest zaprezentowanie różnic występujących między kredytem a pożyczką. Kolejno ukazana została klasyfikacja kredytów, z podziałem ich na tradycyjne oraz specyficzne. Ponadto, przedstawiona została cała metodologia postępowania przy operacji udzielaniu kredytu. Rozdział drugi poświęcony został zaprezentowaniu ryzyka kredytowego, jakie bierze na siebie bank poprzez udzielanie kredytu czy też pożyczki, oraz sposoby minimalizowania owego ryzyka. Rozdział trzeci przedstawia charakterystykę rynku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych na terytorium Polski. Zaprezentowany został system Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, zakres ich działalności oraz szanse i zagrożenia rozwoju SKOK – ów. Podsumowaniem pracy jest rozdział czwarty – stanowiący część praktyczną. Wstępem do rozmyślań jest tutaj geneza i rozwój działalności Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej. Ponadto, niniejszy rozdział zawiera informacje na temat oferty Bieszczadzkiej SKOK. Zaprezentowano całą procedurę postępowania przy udzielaniu pożyczek oraz omówiono dogłębnie zabezpieczenia zwrotu pożyczek. Praca napisana została w oparciu o dostępną literaturę z zakresu bankowości oraz aktów normatywnych powiązanych tematycznie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kredyt pl
dc.subject procedury kredytowe pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject zabezpieczenie kredytów pl
dc.subject zdolność kredytowa pl
dc.subject kasy spółdzielcze pl
dc.title Zabezpieczenie jako czynnik ograniczenia ryzyka kredytowego w działalności Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej pl
dc.title.alternative Collateral as a credit restriction factor in the activity of Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-22T09:00:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info