Administracyjno - prawny aspekt podejmowania działalności gospodarczej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Wantuch, Bogusława
dc.date.accessioned 2014-02-23T08:42:27Z
dc.date.available 2014-02-23T08:42:27Z
dc.date.issued 2011-09-30 22:38:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6153
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest działalność gospodarcza, a w szczególności rola biznes planu w procesie jej uruchamiania. Przygotowanie satysfakcjonującego biznes planu jest zajęciem trudnym, ale jednocześnie zasadniczym dla podjęcia decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie. Temat pracy jest związany ściśle z procesem uruchamiania działalności gospodarczej, co daje możliwość osobie czytającej pracę na lepsze zrozumienie i zapoznanie się z poszczególnymi jej aspektami. Proces działalności gospodarczej bowiem umożliwia lepsze zrozumienie tego, co należy osiągnąć poprzez realizację pomysłu inwestycyjnego oraz w jaki sposób i kiedy można osiągnąć swój cel. Dobrze rozpoznane ryzyko może odegrać decydującą rolę w uniknięciu błędów lub rozpoznaniu ukrytych okazji związanych z inwestycją. Niniejsza praca o charakterze teoretyczno empirycznym składa się z trzech rozdziałów, wstępu oraz podsumowania. W pracy wykorzystano dane źródłowe, oraz aktualną literaturę przedmiotu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject biznes plan pl
dc.subject inwestycje pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.title Administracyjno - prawny aspekt podejmowania działalności gospodarczej pl
dc.title.alternative Administrative and legal aspect of starting a business activity pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-18T14:08:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info