Diagnoza struktury organizacyjnej na przykładzie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Gąsior, Kamil
dc.date.accessioned 2014-02-23T09:44:27Z
dc.date.available 2014-02-23T09:44:27Z
dc.date.issued 2011-09-12 13:20:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6155
dc.description.abstract Głównym celem pracy była diagnoza struktury organizacyjnej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, wykrycie „mocnych” i „słabych” stron, wskazanie błędów strukturalnych, a także podanie propozycji usprawnienia rozwiązania strukturalnego. Odpowiedź na pytanie: czy Baza może działać lepiej i ewentualnie jakie kroki winny zostać ku temu poczynione, które elementy struktury organizacyjnej nie działają na poziomie zadowalającym oraz jak wyeliminować błędy pojawiające się podczas badania rozwiązania strukturalnego. W pracy użyto metod badawczych opracowanych przez A. Nalepkę, które miały pozwolić uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Treść pracy podzielona została na trzy rozdziały. Część teoretyczna zawarta została w rozdziałach 1 i 2, natomiast część empiryczna w rozdziale 3. W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej, przedstawiono zasady budowy oraz parametry opisu rozwiązań strukturalnych. Przedstawiona została klasyfikacja struktur organizacyjnych, a także czynniki je kształtujące. W rozdziale drugim wyjaśniono definicję diagnozy struktury organizacyjnej, przedstawiono strukturę organizacyjną jako obiekt diagnozy oraz ramowy układ procesu diagnozy struktury organizacyjnej, a także użytkowe wersje metodyki diagnozy struktury organizacyjnej. W trzecim rozdziale przybliżona została historia, struktura organizacyjna i zatrudnienia oraz zadania badanej jednostki wojskowej. Przeprowadzone zostały badania identyfikujące strukturę organizacyjną. Ujęta została również ocena badanego rozwiązania strukturalnego oraz propozycje zmian usprawniających działanie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pl
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject diagnoza struktury organizacyjnej pl
dc.subject lotnictwo pl
dc.title Diagnoza struktury organizacyjnej na przykładzie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego pl
dc.title.alternative Diagnosis of the organisational structure on the basis of 8th Airlift Base pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-22T10:38:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info