Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Chochorowska, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-23T11:35:56Z
dc.date.available 2014-02-23T11:35:56Z
dc.date.issued 2011-09-07 17:05:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6158
dc.description.abstract Celem pracy jest scharakteryzowanie metod oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie analizy zagrożeń występujących na wybranych stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej w latach 2006 – 2010. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje analizę uregulowań w zakresie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim. Definiuje także pojęcie, rodzaje i znaczenie ryzyka zawodowego oraz obowiązki pracodawców w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Drugi rozdział przedstawia zasady oceny ryzyka zawodowego. Określony został w nim cel oceny ryzyka zawodowego, a także algorytm przeprowadzenia oceny ryzyka i sposób dokumentowania zebranych podczas analizy informacji. Trzeci rozdział poświęcono scharakteryzowaniu trzech wybranych metod służących do wykonania oceny ryzyka zawodowego. Natomiast w czwartym rozdziale opisano zagrożenia występujące na trzech stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, a następnie oszacowano ryzyko zawodowe na tych stanowiskach. W niniejszej pracy dokonano weryfikacji hipotezy, mówiącej o tym, że każda poprawnie przeprowadzona analiza ryzyka zawodowego zmniejsza częstotliwość wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W pracy została wykorzystana dostępna literatura, akty prawne, źródła internetowe oraz dokumenty udostępnione z Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject prawo pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject ocena ryzyka zawodowego pl
dc.title Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach pl
dc.title.alternative The analysis and the assessment of occupational hazards as exemplified by the chosen job positions at the Social Welfare Centre in Stróże pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-23T10:19:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info