Strategia rozwoju gospodarczego gminy Laskowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Orzeł Jan
dc.date.accessioned 2014-02-23T19:06:01Z
dc.date.available 2014-02-23T19:06:01Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6195
dc.description.abstract Podstawowym instrumentem kierowania rozwojem społeczno-gospodarczym jest planowanie lokalne. W wyniku przemian ustrojowych po roku 1989 i przejściu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej, ukształtował się nowy charakter programowania lokalnego polegający na tworzeniu przez władze samorządowe warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego podmiotów gospodarczych oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Celem niniejszej pracy jest prezentacja i przybliżenie problematyki strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gminy Laskowa. Przedmiotem pracy jest próba ukazania kierunków działań, jakie może przyjąć gmina, chcąc wyznaczyć najskuteczniejszą strategię, która pozwoli na osiągnięcie określonych celów. W pracy opisano jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Przedstawiono struktury samorządu i władz na szczeblu gminnym a także jej zadania oraz dochody i wydatki. Opisano metodykę formułowania strategii rozwoju gminy, podstawy prawne oraz cechy, rodzaje i zadania strategii. Zaprezentowano najważniejsze cechy gminy Laskowa - położenie gminy, klimat, środowisko przyrodnicze (florę i faunę). Dokonano inwentaryzacji gospodarki gminy, czyli rolnictwa i pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu bazy turystyczno-rekreacyjnej. Przedstawiono ponadto aktualny stan infrastruktury technicznej oraz społecznej. Zdiagnozowano aktualną sytuację gminy przedstawiając słabe i mocne jej strony oraz szanse rozwoju i zagrożenia, a także sprecyzowano misję i wizję rozwoju gminy Laskowa, wytyczono cele strategiczne, cele operacyjne oraz przypisano im zadania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject jednostki samorządu terytorialnego pl
dc.subject gmina pl
dc.subject rozwój gospodarczy gminy pl
dc.subject planowanie strategiczne pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.title Strategia rozwoju gospodarczego gminy Laskowa pl
dc.title.alternative Economic growth strategy of Laskowa district en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info