Decyzja jako akt administracyjny wydawany przez administrację publiczną na przykładzie Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Kot, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-24T10:50:54Z
dc.date.available 2014-02-24T10:50:54Z
dc.date.issued 2011-09-25 19:24:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6243
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie decyzji jako indywidualnego aktu administracyjnego, który wydany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma charakter władczy i jednostronny, kończący postępowanie w danej instancji oraz równoczesne przedstawienie środków prawnych uruchamianych przeciwko decyzjom. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Rozdział pierwszy, drugi i trzeci to warstwa teoretyczna, która opracowana została na podstawie studiów literatury z zakresu decyzji administracyjnej i weryfikacji decyzji administracyjnej, ustaw, zarządzeń, regulaminów. W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie aktu administracyjnego oraz dokonano kryteriów jego podziału ze względu na przesłanki prawne i przesłanki związane z treścią. Kolejny, drugi rozdział obejmuje pojęcie decyzji administracyjnej, jej znaczenie oraz opisuje obligatoryjne składniki decyzji. Rozdział trzeci zawiera zagadnienia dotyczące czynności procesowych weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz nadzwyczajnych środków weryfikacji aktów administracyjnych. Rozdział czwarty o charakterze empirycznym przedstawia zadania urzędów skarbowych oraz celowość wydawania decyzji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject decyzja pl
dc.subject akt administracyjny pl
dc.subject akty prawne pl
dc.subject administracja publiczna pl
dc.subject urząd państwowy pl
dc.title Decyzja jako akt administracyjny wydawany przez administrację publiczną na przykładzie Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie pl
dc.title.alternative Decision as an act of administration issued by public administration - Drugi Urząd Skarbowy (Tax Office no 2) in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-20T09:33:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info