Znaczenie optymalizacji formy ewidencji podatkowej dla funkcjonowania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce na przykładzie F.H.U. EKOTERM

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Barabasz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-24T11:13:55Z
dc.date.available 2014-02-24T11:13:55Z
dc.date.issued 2011-09-01 10:25:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6247
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza oraz ocena form opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce, a także ukazanie, jak istotną kwestią, zwłaszcza dla małego przedsiębiorcy, jest wybór właściwej formy opodatkowania z uwagi na jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój jego firmy. W ramach tak określonego zakresu merytorycznego, w pracy poddano weryfikacji hipotezę mówiącą o pośrednim lecz istotnym wpływie formy opodatkowania na poziom zysku, a także ogólną kondycję finansową firmy. W prezentowanej pracy wykorzystano literaturę naukową, czasopisma, informacje zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych instytucji państwowych oraz akty prawne. W części empirycznej posłużono się materiałami oraz informacjami uzyskiwanymi osobiście w badanym przedsiębiorstwie. Zakres czasowy pracy obejmuje głównie lata 2006 – 2010. Na podstawie symulacji przeprowadzonej na potrzeby niniejszej pracy, udowodniono, że istnieje zależność pomiędzy formą opodatkowania, a wysokością należnego podatku. Poddane analizie przedsiębiorstwo powinno nadal rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, gdyż przeprowadzona symulacja jednoznacznie wykazała, że jest to dla tej firmy najbardziej optymalna forma opodatkowania. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca ma prawo wyboru każdej z czterech form opodatkowania, powinien podjąć decyzję po rozważeniu zarówno wszystkich korzyści, jak i strat z każdą z tych form związanych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatki pl
dc.subject formy opodatkowania przedsiębiorstw pl
dc.subject Polska pl
dc.subject wybór opodatkowania pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject rachunkowość małego przedsiębiorstwa pl
dc.subject ewidencja podatkowa pl
dc.title Znaczenie optymalizacji formy ewidencji podatkowej dla funkcjonowania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce na przykładzie F.H.U. EKOTERM pl
dc.title.alternative The significance of the optimization of tax records for the functioning and development of small entrepreneurship in Poland as exemplified by F.H.U. EKOTERM pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-24T10:21:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info