Formalno - organizacyjne problemy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie „EKO-RECPET”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kaczmarski, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-02-24T12:52:07Z
dc.date.available 2014-02-24T12:52:07Z
dc.date.issued 2011-09-10 14:42:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6260
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w polskich mikroprzedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalnoprawnych i organizacyjnych. Stawiane w pracy wnioski weryfikowano w oparciu o materiał empiryczny pozyskany w mikrofirmie „Eko-Recpet”. W pracy podjęto próbę wykazania prawdziwości tezy o kluczowym wpływie przestrzegania przepisów BHP na bezpieczeństwo w zakładach pracy. Działania, zasady, instrumenty, stanowiące rdzeń systemu BHP w firmie spełniają rolę wychowawczą, uczą poprawnych zachowań i mają nieoceniony wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Na podstawie materiałów źródłowych z przedsiębiorstwa w dokładny sposób opisane zostało środowisko pracy, zwłaszcza na wybranych stanowiskach. W pracy wykorzystano różne źródła, w tym publikacje naukowe, akty prawne, materiały pierwotne z przedsiębiorstwa oraz publikacje dostępne drogą internetową. Przedstawione w pracy problemy realizacji zadań BHP w mikroprzedsiębiorstwie ,,Eko-Recpet’’ jednoznacznie wskazują na uzasadnioną konieczność istnienia służby BHP w zakładach pracy. Problemem staje się przygotowanie merytoryczne nowych kadr na poziomie gwarantującym jakość pracy tych pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo w pracy pl
dc.subject bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) pl
dc.subject polityka bezpieczeństwa pl
dc.subject mikroprzedsiębiorstwo pl
dc.title Formalno - organizacyjne problemy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie „EKO-RECPET” pl
dc.title.alternative Formal and organizational problems of the realization of occupational health and safety tasks in a micro-enterprise as exemplified by „EKO-RECPET” pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-24T10:21:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info