Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zatrudniającym osoby niepełnosprawne na przykładzie firmy "Manex"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Sroka Maciej
dc.date.accessioned 2014-02-24T16:22:18Z
dc.date.available 2014-02-24T16:22:18Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6284
dc.description.abstract Praca osób niepełnosprawnych to zagadnienie, które można rozpatrywać w wielu aspektach. Z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej praca jest czynnikiem podnoszącym jakość życia i stanowi podstawowy element rehabilitacji społecznej. Dla państwa, zobligowanego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, możliwość uzyskiwania przez nie dochodów z pracy zarobkowej oznacza zmniejszenie funduszy przeznaczanych na wypłatę rent, zasiłków i innych świadczeń. Dlatego w interesie państwa jest tworzenie warunków sprzyjających wykonywaniu pracy przez osoby niepełnosprawne. Polskie firmy decydujące się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na różne formy wsparcia ze strony państwa. Jednak organizacja pracy w przedsiębiorstwie, w którym pracują osoby niepełnosprawne, wiąże się z określonymi problemami. Jednym z nich jest zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji, kiedy część tych zasobów stanowią pracownicy niepełnosprawni. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, zakładu pracy chronionej, w którym pracownicy niepełnosprawni stanowią 67% stanu zatrudnienia. Hipotezy badawcze związane z celem niniejszej pracy wynikają z często przytaczanych w prasie problemów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: osoby niepełnosprawne są dyskryminowane przez pracodawców na rynku pracy; osoby niepełnosprawne zajmują stanowiska niższe niż osoby sprawne o podobnych kwalifikacjach; osoby niepełnosprawne zarabiają mniej niż osoby sprawne na podobnych stanowiskach pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject niepełnosprawni w Polsce pl
dc.subject prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych pl
dc.subject Zakłady Pracy Chronionej pl
dc.subject zakłady aktywizacji zawodowej pl
dc.subject zatrudnianie osób niepełnosprawnych w UE pl
dc.subject firma "Manex" pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zatrudniającym osoby niepełnosprawne na przykładzie firmy "Manex" pl
dc.title.alternative Human resource management in the „Manex” corporation which employs disabled people pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info