Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju małego przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa "Skała"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Sygieda, Paweł
dc.date.accessioned 2014-02-25T10:05:48Z
dc.date.available 2014-02-25T10:05:48Z
dc.date.issued 2011-09-01 19:32:07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6307
dc.description.abstract Celem pracy jest charakterystyka dostępnych funduszy unijnych oraz możliwości ich pozyskiwania jako zewnętrznego źródła finansowania uwarunkowanego spełnieniem przez wnioskodawców stosownych kryteriów. W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane programy pomocowe Unii Europejskiej, jako źródła finansowania nowych inwestycji, mających na celu rozwój małych przedsiębiorstw. Zwrócono również uwagę na ograniczenia, którym próbują przeciwstawiać się małe, często rodzinne firmy. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który coraz częściej korzysta z dotacji unijnych a także system wsparcia finansowego działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez UE. Opisano również bariery ograniczające rozwój małych firm oraz wskazano szanse, jakie otworzyły się przed tym sektorem po wstąpieniu Polski do UE. Drugi rozdział zawiera omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących dofinansowania z Unii Europejskiej działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócono także uwagę na źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, a przede wszystkim pomoc oferowaną przez Unię Europejską. W rozdziale trzecim, empirycznym, przedstawiono wykorzystanie środków z funduszów Unii Europejskiej w analizowanym przedsiębiorstwie „Skała”. W posumowaniu zawarto najistotniejsze uwagi oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject finansowanie przedsiębiorstwa pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject źródła finansowania przedsiębiorstwa pl
dc.title Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju małego przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa "Skała" pl
dc.title.alternative Funding assistance of the European Union as a factor of the development of small business on the example of "Skała" enterprise pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T08:59:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info