Coping jako adaptacyjne style zmagania się ze stresem grupy pracowników

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Radka, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-25T10:09:08Z
dc.date.available 2014-02-25T10:09:08Z
dc.date.issued 2012-06-01 12:01:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6308
dc.description.abstract Przedmiotem pracy będą rozważania na temat zjawiska copingu w sytuacji doświadczania stresu organizacyjnego przez członków grupy pracowniczej serwisantów podzespołów samochodowych. Celem przeprowadzonych przeze mnie badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: ”W jakim stopniu badani z grupy serwisantów podzespołów samochodowych odczuwają stres organizacyjny?” Problemy szczegółowe: 1. Jakiego rodzaju czynniki wywołują stres w grupie pracowniczej? 2. W jaki sposób respondenci z grupy serwisantów reagują na sytuacje stresogenne? 3. W jaki sposób serwisanci samochodowi radzą sobie ze stresem? Następnym krokiem będzie próba sformułowania hipotez, które zweryfikowane zostaną na podstawie otrzymanych odpowiedzi. W tym celu zastosowana zostanie metoda ankiety w grupie serwisantów i grupie porównawczej. Informacje te zostaną uzyskane od pracowników zakładów serwisu podzespołów samochodowych z terenu województwa podkarpackiego. Hipoteza główna: Zastosowanie copingu jest skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem zawodowym. Hipotezy szczegółowe: H1. Zmiana czynników środowiskowych wpływa stresująco na grupę mechaników serwisów samochodowych. H2. W zmaganiu się z sytuacjami stresowymi serwisanci stosują metody copingu zorientowane emocjonalnie. H3. Strategie copingowe ukierunkowane na problem są stosowane przez grupę pracowników serwisów podzespołów samochodowych. H4. Jedną z najbardziej skutecznych strategii przeciwdziałania stresowi zawodowemu jest szukanie wsparcia wśród otoczenia. By uzyskać zamierzone rezultaty przeprowadzono ankietę. Badaniom poddano dwie dwudziestoosobowe grupy. Pierwszą grupę stanowili pracownicy zakładu zajmującego się serwisowaniem części silników samochodowych. W skład drugiej grupy badawczej wchodziły osoby, które miały stałe zatrudnienie w różnych branżach. Wyniki badań potwierdziły hipotezę główną. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject stres organizacyjny pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject serwis samochodowy pl
dc.title Coping jako adaptacyjne style zmagania się ze stresem grupy pracowników pl
dc.title.alternative Coping as adaptive styles of struggling with stress of a group of workers pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T08:42:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info