Zachowek na gruncie polskiego prawa spadkowego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy
dc.contributor.author Wisełka, Dorota
dc.date.accessioned 2014-02-25T10:11:25Z
dc.date.available 2014-02-25T10:11:25Z
dc.date.issued 2011-09-01 20:36:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6309
dc.description.abstract Praca ukierunkowana jest na kompleksowe ujęcie problematyki zachowku, jaki został uregulowany w polskim systemie prawa spadkowego. Po drugie ma na celu podjęcie próby oceny trafności, zasadności i poprawności przyjętej aktualnie regulacji, a w miarę możliwości również wskazania propozycji zmian, jakim instytucja ta powinna zostać poddana, aby pełniła ona swoje funkcje w sposób optymalny. Rozważania w ramach niniejszej pracy, co do zasady, mają charakter dogmatyczno-prawny. Jedynie wyjątkowo, tam gdzie było to niezbędne, wprowadzone zostały elementy prawno-porównawcze, czy też historyczno-prawne. Nieco większe znaczenie odegrały elementy empiryczne, albowiem w ramach pracy omówiony został – na podstawie przeprowadzonych badań – problem ilości i jakości spraw o zachowek. Powyższy dobór metod badawczych uzasadniony jest celem niniejszej pracy. W niniejszej pracy uwzględniono aktualny stan piśmiennictwa oraz orzecznictwa. Skupiono się także na przedstawieniu tych rozwiązań, które obecnie są przyjmowane i akceptowane jako bezsporne. Praca uwzględnia dorobek literatury, orzecznictwa oraz stan prawny na dzień 30 czerwca 2011 r. Zachowek wywołuje wiele różnych, rozległych skutków, które dotykają nie tylko zobowiązanego i uprawnionego z tego tytułu, ale również osób trzecich. W przypadku tych pierwszych zachowek kształtuje ich prawa i obowiązki w sposób bezpośredni. Zachowek powoduje również konieczność zaangażowania się podmiotów zewnętrznych takich jak organy podatkowe, których celem jest wyegzekwowanie należnego podatku. W związku z powyższymi rozważaniami należy uznać, iż zachowek wywołuje niebagatelny wpływ na kształtowanie się całego systemu prawa spadkowego, a co istotniejsze na kształtowanie się relacji rodzinnych oraz majątkowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject prawo spadkowe pl
dc.subject zachowek pl
dc.subject dziedziczenie pl
dc.title Zachowek na gruncie polskiego prawa spadkowego pl
dc.title.alternative Retention share on the basis of polish law of succession pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-23T14:13:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info