Wykorzystanie środków unijnych w finansowaniu działalności jednostki budżetowej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Molczyk, Aneta
dc.date.accessioned 2014-02-25T10:13:16Z
dc.date.available 2014-02-25T10:13:16Z
dc.date.issued 2011-08-25 19:38:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6310
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie tego, w jaki sposób środki pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej stwarzają możliwości kształcenia i rozwoju chorych dzieci. W pracy opisano możliwości wykorzystania środków finansowych pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na zwiększenie efektywności i skuteczności systemu rehabilitacji uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, dzięki czemu szkoła może realizować nałożone na nią zadania w zakresie kształcenia i rozwoju, a zatem osiągać założone cele. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę systemu finansów publicznych oraz źródeł finansowania jednostek budżetowych. Rozdział drugi poświęcono opisowi systemu finansowego Unii Europejskiej, w którym główną uwagę zwrócono na główne fundusze strukturalne oraz budżet Unii Europejskiej, jako podstawowe źródło finansowania wielu programów narodowych, lokalnych projektów, przemian strukturalnych, prac badawczo-rozwojowych, a także wielu innych przedsięwzięć inwestycyjnych. W trzecim rozdziale opisano fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Projekty, które finansowane są z tych funduszy muszą być bezwzględnie realizowane według określonych celów. Jednym z najważniejszych celów jest wyrównanie poziomu gospodarczego oraz wyrównanie poziomu życia mieszkańców regionów Unii. Czwarty rozdział, empiryczny, oparty jest na analizie projektów realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze. Ośrodek ten bierze udział w różnego rodzaju projektach europejskich, których dofinansowanie pozwala ułatwić rehabilitację chorych dzieci. Przedstawiono, z jakich funduszy można je pozyskać oraz jak ważną odgrywają rolę w przygotowaniu dzieci niepełnosprawnych do samodzielnego życia i integracji ze środowiskiem. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject fundusze strukturalne pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject finansowanie projektów pl
dc.title Wykorzystanie środków unijnych w finansowaniu działalności jednostki budżetowej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze pl
dc.title.alternative The use of UE funds in the financing of a budgetary unit as exemplified by Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy in Zbylitowska Góra pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T08:59:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info