Program leader+ jako innowacyjne narzędzie w realizacji przez UE rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w latach 2004-2008

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna
dc.contributor.author Chrobak, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-25T11:03:58Z
dc.date.available 2014-02-25T11:03:58Z
dc.date.issued 2011-08-01 12:44:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6324
dc.description.abstract Zasadniczym celem pracy było przedstawienie procesu wdrażania PP Leader+, jako nowatorskiego instrumentu wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce. Głównym zadaniem było opisanie, w jaki sposób podejście Leader było wprowadzane na etapie Schematu I i Schematu II oraz jak spełnione zostały główne założenia programu, w szczególności dotyczące jego beneficjentów i podejmowanych przez nich działań. W badawczej części pracy, w dwóch rozdziałach, przedstawiono możliwie pełną charakterystykę procesu wdrażania Leader’a w Małopolsce, prezentując wyniki własnych badań. Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków, dotyczących procesu wprowadzenia podejścia Leader w skali Polski oraz stanu Leader’a w Małopolsce. W pierwszym przypadku można zauważyć, że Leader spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem środowisk lokalnych obszarów wiejskich i stał się sukcesem. Świadczy o tym w szczególności znaczny wzrost liczby LGD po zakończeniu realizacji Schematu II, czyli w obecnym okresie programowania (w ramach PROW). Leader okazał się skutecznym narzędziem łączenia interesu wielu grup społecznych w kreowaniu działań nakierowanych na wielofunkcyjny rozwój wsi. Przyczynił się znacznie do uświadomienia sobie przez mieszkańców wsi atrakcyjności lokalnych zasobów i zrozumienia, że dzisiejsza wieś może być atrakcyjnym miejscem życia i rozwoju człowieka. Dzięki podejściu Leader nastąpiła odnowa środowisk wiejskich, które w konsekwencji stały się ważnym motorem rozwoju lokalnego we wszystkich województwach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject obszary wiejskie pl
dc.subject Małopolska pl
dc.subject program LEADER+ pl
dc.subject rozwój obszarów wiejskich pl
dc.title Program leader+ jako innowacyjne narzędzie w realizacji przez UE rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w latach 2004-2008 pl
dc.title.alternative The leader+ programme as an innovative tool in the implementation of the UE rural development in Małopolska in the years 2004-2008 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T09:55:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info