Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Banku PKO BP

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Gromek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-02-26T07:07:45Z
dc.date.available 2014-02-26T07:07:45Z
dc.date.issued 2011-11-17 21:13:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6380
dc.description.abstract Celem pracy jest ustalenie czy w Banku PKO BP stosowany jest odpowiedni system motywacyjny oraz wskazanie finansowych i pozafinansowych narzędzi motywowania pracowników. Praca miała również na celu zwrócenie uwagi na te instrumenty, które nie zostały jeszcze wykorzystane a także wskazanie efektywnych sposobów ich zastosowania. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione podstawowe informacje na temat motywacji. Omówiłam pojęcie motywowania a także zaprezentowałam jego rodzaje. W dalszej części rozdziału przedstawiłam wybrane teorie motywacji, które ze względu na podejście do problemu pogrupowałam na teorie treści, procesu i wzmocnienia, celem zapoznania się i zrozumienia współczesnej wiedzy na ich temat. Rozdział drugi zawiera teoretyczne aspekty systemu motywowania pracowników w organizacjach. Określa pojęcie systemu motywowania a także klasyfikację instrumentów motywacyjnych, czyli finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne. W rozdziale trzecim na potrzeby niniejszej pracy zaprezentowałam historię Banku PKO BP, a także scharakteryzowałam jego strukturę organizacyjną oraz strukturę zatrudniania. W dalszej części pracy dokonałam analizy skuteczności systemu motywacji pracowników w wybranym banku oraz sposobów zaspokajania ich potrzeb przez kadrę zarządzającą. Omówiłam również najczęściej stosowane narzędzia motywowania pracowników w Banku PKO BP na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Bank PKO BP pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject wskazania finansowe pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject materialne i niematerialne bodźce motywowania do pracy pl
dc.title Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Banku PKO BP pl
dc.title.alternative Financial and non-financial tools of motivation based on example of Bank PKO BP pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T10:40:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info