Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu marketingiem przedsiębiorstwa spedycyjno - transportowego na przykładzie MICHALAK-TRANS

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Michalak, Michał
dc.date.accessioned 2014-02-26T09:59:29Z
dc.date.available 2014-02-26T09:59:29Z
dc.date.issued 2011-07-13 22:24:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6402
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było zwrócenie uwagi na znaczenie badań marketingowych w działalności przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego oraz w projektowaniu działań służących osiąganiu względnie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dokonano próby diagnozy obecnej sytuacji na rynku usług transportowo-spedycyjnych oraz przeprowadzono analizę działalności marketingowej przedsiębiorstwa MICHALAK-TRANS. Głównym celem przeprowadzonych badań było pozyskanie informacji dotyczących oczekiwań klientów w zakresie usług świadczonych przez firmę MICHALAK-TRANS. Z przeprowadzonej analizy działalności marketingowej w przedsiębiorstwie spedycyjno - transportowym MICHALAK-TRANS wynika, iż całość organizacji transportu samochodowo-spedycyjnego w firmie jest bardzo podatna na wykorzystanie marketingowych narzędzi zarządzania. Badania marketingowe są wykorzystywane w zarządzaniu marketingiem przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego MICHALAK-TRANS. Wobec wielu zmian na rynku transportowym, który staje się wręcz sceną dla ostrej walki konkurencyjnej firma MICHALAK-TRANS w miarę rozwoju organizacji powinna wziąć pod uwagę utworzenie odrębnego Działu Marketingu. Należy również zdobywać nowe rynki zbytu na usługi transportowo-spedycyjne poprzez dostosowywanie jakości i kompleksowości obsługi, efektywnego transportu i logistyki. Analizie został także poddany popyt na usługi magazynowania towarów, z którego wynika, iż firma MICHALAK-TRANS powinna zainteresować się rozbudową oferty usług magazynowych. pl
dc.description.abstract The aim of this dissertation paper is to emphasize the importance of market research in the business operation of the transport-forwarding company as well as in designing activities aimed at gaining a continuous competitive advantage in the market. The current transport-forwarding services industry has been analyzed, and the marketing activities of MICHALAK-TRANS company have been evaluated. The primary aim of the conducted research was to gain a thorough insight into the customer expectations of the services provided by MICHALAK-TRANS company. The results of the analysis of the marketing operations of the MICHALAK-TRANS company show that the organization of the forwarding transport in the company is significantly responsive to marketing management tools. MICHALAK-TRANS deploys market research in the marketing management of the company. As the volatile transport market is becoming increasingly competitive, MICHALAK-TRANS company should consider establishing a department that would deal exclusively with marketing. New markets for transport-forwarding services need to be ventured through adapting the quality and complexity of the services as well as transport and logistics. After having analyzed the demand for goods storing services, it is recommended that MICHALAK-TRANS company consider expanding its range of storing services. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing pl
dc.subject badania marketingowe pl
dc.subject transport pl
dc.subject spedycja pl
dc.subject magazynowanie pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject market research pl
dc.subject forwarding pl
dc.subject storing pl
dc.subject logistics pl
dc.title Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu marketingiem przedsiębiorstwa spedycyjno - transportowego na przykładzie MICHALAK-TRANS pl
dc.title.alternative Applying market research in the marketing management of the transport-forwarding company. Case study of MICHALAK-TRANS Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T09:08:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info