Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Uście Gorlickie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Bogdańska, Marzena
dc.date.accessioned 2014-02-26T10:24:21Z
dc.date.available 2014-02-26T10:24:21Z
dc.date.issued 2011-07-27 18:41:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6407
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest pokazanie wpływu turystyki na rozwój lokalny społeczno – gospodarczy jednej z gmin powiatu gorlickiego – Uście Gorlickie. Ponadto celem pracy jest charakterystyka głównych form turystyki na terenie jednostki terytorialnej, w szczególności agroturystyki oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Niniejsza praca pozwoli przeanalizować kilka postawionych hipotez: 1. Walory i atrakcje turystyczne Gminy Uście Gorlickie mają wpływ na rozwój turystyki. 2. Agroturystyka i ekoturystyka jako alternatywne formy turystyki mają istotny wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy gminy. Pierwsza z przyjętych hipotez została przeanalizowana pozytywnie. Walory mają charakter zarówno kulturowy jak i przyrodniczy, czy uzdrowiskowy co przemawia za tym, że w tereny te zjeżdża wielu kuracjuszy oraz turystów. Druga z hipotez również została pozytywnie zweryfikowana, wynika z niej, że zarówno agroturystyka jak i ekoturystyka mają bardzo duże szanse stać się alternatywą w turystyce gminy. Działalność ta jest jednym ze sposobów na pozyskiwanie innych źródeł zarobkowania dla ludności rolniczej przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców wsi. Daje możliwości przezwyciężenia trudności hamujących rozwój terenów wiejskich, takich jak: bezrobocie, brak kapitału na podjęcie działalności gospodarczej. Gmina posiada kilka silnych atrybutów sprzyjających rozwojowi turystyki, szczególnie walory krajobrazowe i bogate dziedzictwo kulturowe, stosunkowo dobrą dostępność komunikacyjną, bazę turystyczną o różnorodnym standardzie, jak również zasoby kadry do organizacji obsługi ruchu turystycznego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject agroturystyka pl
dc.subject ekoturystyka pl
dc.subject rozwój społeczno – gospodarczy pl
dc.subject gmina pl
dc.title Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Uście Gorlickie pl
dc.title.alternative Tourism as a factor of socio-economic development of Uście Gorlickie Commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-25T14:25:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info