Motywowanie pracowników w organizacji na przykładzie Lukas Banku S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Stożek, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-02-26T12:04:03Z
dc.date.available 2014-02-26T12:04:03Z
dc.date.issued 2011-07-13 13:51:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6417
dc.description.abstract Głównym tematem pracy było przeanalizowanie motywatorów w Lukas Banku S.A. oraz odpowiedź na pytanie czy ważną rolę w motywowaniu pracowników odgrywają czynniki finansowe ? oraz czy różnego rodzaju czynniki pozamaterialne wpływają na efektywność i pobudzają ludzi do lepszej pracy ? W rozdziale pierwszym zaprezentowano motywację jako ważną funkcję zarządzania. Omówiono zarówno istotę motywacji, jak i jej rolę w stosunkach pomiędzy przełożonym a podwładnym, ponadto została opisana struktura systemu motywacyjnego. W rozdziale drugim zamieszczono przekrojową prezentację teorii oraz modeli motywacyjnych, które w różny i specyficzny dla siebie sposób opisują zachowania człowieka jako elementu procesu motywacyjnego. Ukazano w nim również różne spojrzenia na sam proces motywacji i na potrzeby jednostki, które w określony sposób przyczyniają się do pobudzania w nim specyficznych zachowań, mających na celu zaspokojenie jego pragnień i oczekiwań. Rozdział trzeci poświęcony został czynnikom wpływającym na proces motywowania, uwzględniając przy tym elementy, które w istotny sposób mogą przyczyniać się do skutecznego realizowania tegoż procesu. Ponadto przedstawiono wpływ jaki może wywierać na pracowników samo środowisko i otoczenie pracy, a także jak ważna dla procesu motywowania jest ocena pracownika. W ostatnim rozdziale skupiono się na Lukas Banku S.A. prezentując genezę powstania oraz rozwoju banku, jego strukturę, procesy pracy. Przedstawiono również wyniki badań jakie przeprowadzono w regionie Kraków Południe w którym uczestniczyło 66 pracowników, przygotowana ankieta badała jakie czynniki motywacyjne mają największy wpływ na pracę pracowników Lukas Banku S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywowanie pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject teorie motywacji pl
dc.subject czynniki motywacyjne pl
dc.subject bank pl
dc.title Motywowanie pracowników w organizacji na przykładzie Lukas Banku S.A. pl
dc.title.alternative Employees motivating in organization based on LUKAS BANK S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T11:45:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info