Wpływ systemu motywacyjnego na wydajność pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Tradis Sp. z o.o.)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Ślusarski, Marcin
dc.date.accessioned 2014-02-26T12:35:18Z
dc.date.available 2014-02-26T12:35:18Z
dc.date.issued 2011-07-06 17:12:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6422
dc.description.abstract Wśród wielu funkcji zarządzania największe kontrowersje budzi ocenianie pracowników. Często ocenianie jest błędne i zniekształcone, wynikające z osobistych preferencji tj. sympatii i antypatii, uprzedzeń i niepełnych informacji o ocenianych osobach. Oceny mogą być czasem niesprawiedliwe np. zbyt korzystne lub zbyt krytyczne. Tematem pracy jest ocena systemu motywacyjnego stosowanego w hurtowni spożywczej Tradis Sp. z o.o. Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy system motywacyjny ma wpływ na efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zagadnienia dotyczące motywowania i jego roli w zarządzaniu. Zwrócono uwagę na ewolucję, rozwój, funkcje i zadania zarządzania zasobami ludzkimi. Drugi rozdział prezentuje szerzej zagadnienia związane z rozwojem i nagradzaniem pracowników. W części tej przedstawiono system oceniania pracowników. W rozdziale trzecim przedstawiono charakterystykę firmy Tradis Sp. z o.o., jej cele i strategię, zarys historyczny oraz sposoby motywowania. W badanym przedsiębiorstwie stosowany jest system rankingowy, wydaje się spełniać swój cel, gdyż pozycja firmy pnie się do góry, jednakże system sprawdza się do pewnego czasu. Nie jest w stanie zatrzymać solidnych i najlepszych pracowników, ponieważ dla pracodawcy w badanym przedsiębiorstwie najważniejszy jest wynik a nie ludzie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject czynniki motywacyjne pl
dc.subject system motywacyjny przedsiębiorstwa pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject ocena pracowników pl
dc.title Wpływ systemu motywacyjnego na wydajność pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Tradis Sp. z o.o.) pl
dc.title.alternative The infuence of motivation system on employees`job efficiency (as exemplified by Tradis Sp. z o.o.) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T12:09:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info