Metody przeciwdziałające bezrobociu i ich wpływ na pozyskiwanie i motywowanie pracowników na rynku pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Mordarski, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-02-26T14:12:20Z
dc.date.available 2014-02-26T14:12:20Z
dc.date.issued 2011-07-05 18:02:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6434
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest przedstawienie charakterystyki bezrobocia, wraz ze sposobami jego ograniczania oraz ocenienie działań podjętych przez publiczną służbę zatrudnienia (projekty przeciwdziałające bezrobociu) i wskazanie jej rekomendowanych działań, które powinna podjąć na lokalnym rynku pracy. W pierwszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka rynku pracy, wraz z przemianami jakie na nim zachodziły od 1989 roku. Opisana została struktura zatrudnienia oraz scharakteryzowane zostały wybrane formy zatrudnienia. Tematem drugiego rozdziału jest określenie wpływu bezrobocia, zarówno na jednostkę jak i całe społeczeństwo oraz przedstawienie aktywnych i pasywnych metod ograniczających bezrobocie. W trzecim rozdziale znajdują się informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy na terenie Nowego Sącza. Następnie zostały omówione cele i kierunki zasad polityki publicznej służby zatrudnienia oraz scharakteryzowane zostały wybrane projekty realizowane przez Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2010. Ostatni rozdział poświęcony jest badaniom, w zakresie których można określić, jaka jest skuteczność zrealizowanych projektów ograniczających poziom bezrobocia. Pod uwagę wzięto dane statystyczne z zakończonych projektów oraz badanie ankietowe na beneficjentach. Po przeanalizowaniu ankiet, które uzupełnili beneficjenci biorący udział w jednym z projektów wynika, że jest on skuteczną formą w sferze motywowania, a szczególnie w uświadamianiu i przeciwdziałaniu bierności osób bezrobotnych w ramach poszukiwania pracy. Projekty pomagają także w nabyciu lub uzupełnieniu niezbędnych umiejętności, które są wykorzystywane w pracy. Cenną formą aktywizacji osób bezrobotnych są staże, pozwalające uzyskać doświadczenie, które jest bardzo cenione przez pracodawców. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject Polska pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject społeczne skutki bezrobocia pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject Nowy Sącz pl
dc.subject urzędy pracy pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.title Metody przeciwdziałające bezrobociu i ich wpływ na pozyskiwanie i motywowanie pracowników na rynku pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2010 pl
dc.title.alternative Methods to combat unemployment and their impact on recruitment and motivating employees in the labor market in Nowy Sacz in the years 2004-2010 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T13:33:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info