Wpływ kryzysu na warunki udzielania kredytu mieszkaniowego w MultiBanku - analiza porównawcza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Ziętek, Izabela
dc.date.accessioned 2014-02-26T14:44:52Z
dc.date.available 2014-02-26T14:44:52Z
dc.date.issued 2013-07-26 00:14:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6436
dc.description.abstract Opracowanie podejmuje temat celowego kredytu z zabezpieczeniem hipoteką, a w szczególności kredytu mieszkaniowego. Zawiera ono analizę pojęć związanych z bankowością detaliczną oraz sektorem kredytowym w Polsce, a także nakreśla wpływ różnych czynników na ryzyko kredytowe. W pracy opisane zostały główne rodzaje kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz analiza i pomiar ryzyka kredytowego. Jednocześnie zaprezentowane zostały kryteria oceny zdolności kredytowej osób fizycznych a także zabezpieczenia spłaty stosowane przez banki oraz wymagane dokumenty, jakie musi dostarczyć wnioskodawca. W części badawczej praca przedstawia opis i analizę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed recesją w jednym z banków i spłaconego w całości przed terminem w czasie kryzysu gospodarczego. Jednocześnie zaprezentowane są obecne warunki udzielania tego samego kredytu w tym samym banku. Krok po kroku przedstawiona jest analiza, jakiej poddani są klienci przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu. Wgłębiając się w system oceny kredytowej możemy zauważyć co dla banków ma znaczenie podczas podejmowania decyzji kredytowej, a co dla klientów powinno być przestrogą. Zapoznanie się z tymi tematami pozwoli rozwiać dylematy niejednego klienta lub bankowca. pl
dc.description.abstract Study addresses the topic of purposeful loan secured by a mortgage, particularly mortgage. Provides an analysis of the concepts of retail banking and banking sector in Poland and outlines the impact of various factors on credit risk. This paper describes the main types of purposeful loan secured by a mortgage and analysis and measurement of credit risk. At the same time presented the criteria for evaluating and measuring the creditworthiness of individuals and secure the repayment by the banks and the required documents that must be provided by the applicant. As part of the research work presents a description and analysis of the loan taken out of a recession in one of the banks and repaid in full prior to the time of economic crisis. At the same time they are presented to the current conditions of the same loan with the same bank. Step-by-step analysis is presented, which is subject to customers before deciding whether to grant a loan. Going into the credit rating system, we can see what is important to the bank when making a credit decision and what clients should be a warning. These considerations will help solve the dilemmas of many customers or an employee of the bank. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kredyt pl
dc.subject hipoteka pl
dc.subject kredyt mieszkaniowy pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject zdolność kredytowa pl
dc.subject zabezpieczenie kredytów pl
dc.subject waluta pl
dc.subject odsetki pl
dc.subject spłata kredytu pl
dc.subject credit pl
dc.subject mortgage pl
dc.subject credit risk pl
dc.subject creditworthiness pl
dc.subject loan security pl
dc.subject currency pl
dc.subject interest pl
dc.subject repayment of the loan pl
dc.title Wpływ kryzysu na warunki udzielania kredytu mieszkaniowego w MultiBanku - analiza porównawcza pl
dc.title.alternative Impact of the crisis on the conditions for granting housing loans in MultiBank - comparative analysis pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T14:30:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info