Analiza bezrobocia i form jego zmniejszania w gminie Dąbrowa Tarnowska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Bartoń, Edyta
dc.date.accessioned 2013-09-11T14:09:11Z
dc.date.available 2013-09-11T14:09:11Z
dc.date.issued 2009-03-24 11:52:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/643
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu bezrobocia oraz przedstawienie działań służących jego zwalczaniu w gminie Dąbrowa Tarnowska. Praca zawiera charakterystykę bezrobocia, jego rodzaje i strukturę. Przedstawiono też istniejącą sytuację dotyczącą tego problemu na przestrzeni lat 2004-2007 w gminie Dąbrowa Tarnowska oraz działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej służące walce z bezrobociem w gminie. W pierwszym rozdziale zawarte zostały ogólne informacje na temat bezrobocia - poddano analizie jego definicję, scharakteryzowano jego typy, strukturę i sposoby mierzenia. Opisane zostały też aktywne formy walki stosowane do jego zwalczania. Rozdział drugi poświęcony został charakterystyce gminy Dąbrowa Tarnowska. Opisane zostały jej walory gospodarcze, demografia oraz występujące zasoby ludzi. Poruszono też problem przedsiębiorczości mający wpływ na lokalne bezrobocie. W rozdziale trzecim zawarte zostały głównie dane empiryczne przedstawiające sytuację na lokalnym rynku pracy w latach 2004-2007 oraz aktywne formy walki z bezrobociem realizowane w tym czasie w gminie Dąbrowa Tarnowska. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały (opracowania analizy) udostępnione przez Urząd Gminy i Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i zestawiono w formie tabeli rysunków, które następnie zostały opisane. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject gmina Dąbrowa Tarnowska pl
dc.subject aktywizacja bezrobotnych pl
dc.title Analiza bezrobocia i form jego zmniejszania w gminie Dąbrowa Tarnowska pl
dc.title.alternative The analysis of unemployment and the means of decreasing it in the community of Dabrowa Tarnowska pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-05T13:02:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info