Reklama w grach komputerowych sposobem dotarcia do konsumenta XXI wieku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Gordel, Mateusz
dc.date.accessioned 2014-02-27T06:55:43Z
dc.date.available 2014-02-27T06:55:43Z
dc.date.issued 2011-07-13 13:53:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6465
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie opinii graczy na temat reklam w grach komputerowych i czy są one skutecznym narzędziem promocji w XXI wieku. Znajdują się też w niej informacje o tym, jak obecnie wygląda oraz jaka jest efektywność i skuteczność tych reklam. Praca zawiera również podstawowe informacje o marketingu i będącej jego częścią reklamie. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale została przybliżona tematyka marketingu. Ponadto w tej części pracy znajduje się krótka historia, ewolucja i rozwój form reklamowych w różnych mediach, jak również sposób w jaki traktuje się marketing w przedsiębiorstwach. Ostatnia część tego rozdziału to sposoby badania skuteczności reklam. Drugi rozdział jest w całości poświęcony zagadnieniu gier i związanej z nią reklamie. Kolejnym jego elementem jest opis i charakterystyka graczy komputerowych, którzy są odbiorcami tego typu przekazów. W tym rozdziale znajduje się krótka historia gier, reklamy w grach, jak i podział gier ze względu na gatunki. Poruszony został też temat piractwa komputerowego. Na koniec drugiego rozdziału została opisana reklama w grach komputerowych w Polsce. Trzeci rozdział to przedstawienie efektywności reklamy w grach komputerowych, jak i narzędzi za pomocą których ją badamy. Ostatni, czwarty rozdział to prezentacja i analiza wyników ankiety, przeprowadzonej na grupie 464 graczy z Polski. W rozdziale czwartym udowodniono na podstawie przeprowadzonych badań, że reklama umieszczana w grach komputerowych jest bardzo skuteczna i jej emitowanie za pomocą tego nośnika informacji przynosi wymierne efekty. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing pl
dc.subject reklama pl
dc.subject formy reklamy pl
dc.subject gry komputerowe pl
dc.subject efektywność reklamy pl
dc.title Reklama w grach komputerowych sposobem dotarcia do konsumenta XXI wieku pl
dc.title.alternative In-game advertising - how to sell the way people want to buy pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T10:07:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info