Negocjacje jako efektywny sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Skiba, Renata
dc.date.accessioned 2014-02-27T09:06:20Z
dc.date.available 2014-02-27T09:06:20Z
dc.date.issued 2011-09-30 10:27:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6472
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie negocjacji, jako efektywnego sposobu rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowane zostaną ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania. Przedstawione zostaną współczesne kierunki zarządzania i znaczenie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Istota i źródła powstawania konfliktów, rodzajów konfliktów i sposób zarządzania nimi a także wpływ konfliktu na kreatywność, omówione zostaną w drugim rozdziale niniejszej pracy. Ważne znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów ma również komunikacja, które to znaczenie zostało opisane w tymże rozdziale. Rozdział trzeci został poświęcony znaczeniom negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w przedsiębiorstwie. Opisane zostaną cechy i istota negocjacji, a także etapy i fazy negocjacyjne. Dobry negocjator powinien znać taktyki i techniki negocjacyjne, gdyż są one nie tylko sposobami osiągania celów, ale także niekiedy służą do manipulacji i wykorzystania przeciwnika. W ostatnim rozdziale mającym charakter empiryczny zostanie przedstawiony problem badawczy oraz zostaną postawione hipotezy. Celem badań jest pokazanie, że negocjacje mogą być efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. Wybraną grupą badawczą są pracownicy przedsiębiorstwa „Gamrat” S.A. Do celów badawczych została ułożona ankieta. W przeprowadzonych badaniach większość ankietowanych zgodziła się, że negocjacje są efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject konflikty w przedsiębiorstwie pl
dc.subject negocjacje pl
dc.subject zarządzanie konfliktami pl
dc.subject rozwiązywanie konfliktów pl
dc.title Negocjacje jako efektywny sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Negotiations as an effective way of resolving conflicts in a company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T14:30:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info