Motywacyjne funkcje systemu oceniania pracowników

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Matykiewicz-Florek Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-27T10:52:44Z
dc.date.available 2014-02-27T10:52:44Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6485
dc.description.abstract System oceniania pracowników jest jednym z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi każdej organizacji. Jego zastosowanie ma podnosić bądź utrzymywać na stałym, oczekiwanym poziomie efektywność pracy i funkcjonowanie struktury organizacji. Szczególnie interesujące wydaje się w jaki zakresie ocenianie rzutuje na motywacyjność pracowników. Zasadniczą funkcją oceniania jest funkcja uruchamiania motywacji pracowniczej. Ocenianie jest zatem jednym z zasadniczych elementów kształtujących zachowanie się ludzi w sytuacji pacy. Zważywszy na sposoby oraz cele motywowania pracowników, w stosowanych praktykach ma udział wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania firmą, ale także psychologia, zarządzanie i inne nauki społeczne. Psychologiczne uwarunkowania motywacji do pracy wskazują, że skuteczność w motywowaniu oparta jest na znajomości potrzeb i wywoływaniu odpowiednich motywów do działania w zespole Ocenianie pracowników jest ważnym pozapłacowym elementem motywowania, ponieważ od wyników oceny zależy często zastosowanie innych czynników. Ważne by zarówno system okresowego oceniania, jak całość systemu motywowania był konstruowany i stosowany według sprawdzonych reguł, będąc jednocześnie na tyle elastycznym, by w razie potrzeb ulegać zmianom i służyć rozwojowi organizacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject psychologia pracy pl
dc.subject rozwój zawodowy pracownika pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject oceny okresowe pracowników pl
dc.subject Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ ” w Nowym Sączu. pl
dc.title Motywacyjne funkcje systemu oceniania pracowników pl
dc.title.alternative Motivational functions of worker’s evaluating system en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info