Marketing społecznościowy jako narzędzie wykorzystywane w procesie kreowania i podtrzymywania wizerunku marki

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Dobosz, Monika
dc.date.accessioned 2014-02-27T10:58:05Z
dc.date.available 2014-02-27T10:58:05Z
dc.date.issued 2011-07-04 15:16:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6486
dc.description.abstract Bezpośrednim celem rozważań stanie się ewaluacja roli marketingu społecznościowego, jako środka, pomagającego w procesie kreowania oraz podtrzymywania wizerunku danej marki. Część badawcza poniższej pracy oparta zostanie na przedstawieniu szczegółowej analizy przeprowadzonego badania, za pomocą zbierania danych ze źródeł pierwotnych, a więc dzięki ankiecie bezpośredniej. Przeprowadzona została ona na próbie dwustu sześćdziesięciu siedmioosobowej grupie badawczej, składającej się z użytkowników portali społecznościowych, w wieku od 18-55 roku życia. Analiza uzyskanych za jej pomocą danych przedstawiona zostanie w formie opisowej, graficznej oraz tabelarycznej. Wyniki tego badania, będą podstawą do częściowego określenia roli oraz wpływu marketingu społecznościowego na proces budowania oraz podtrzymywania wizerunku danej marki oraz dodatkowego oszacowania, czy działania te posiadają oddźwięk pozytywny, czy też negatywny na postrzeganie marek przez jej potencjalnych nabywców. Z uwagi na charakter pracy, jak i stosunkowo krótki okres występowania tego zjawiska, głównym źródłem informacji jest sam Internet oraz dzieła obcojęzyczne, które użyte zostaną przede wszystkim w drugim rozdziale tej pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing społecznościowy pl
dc.subject kreowanie marki pl
dc.subject marka pl
dc.title Marketing społecznościowy jako narzędzie wykorzystywane w procesie kreowania i podtrzymywania wizerunku marki pl
dc.title.alternative The Social Media Marketing as a tool used in the process of creating and maintaining the brand image pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-27T10:13:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info