Transformacja w Polsce w duchu liberalizmu chrześcijańskiego Wybrane aspekty myśli społecznej Mirosława Dzielskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rzegocki, Arkady
dc.contributor.author Oleś Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-27T11:57:56Z
dc.date.available 2014-02-27T11:57:56Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6489
dc.description.abstract Osiemnaście lat temu, w Ameryce zmarł wybitny publicysta polityczny, filozof, mistrz praktycznej polityki – Mirosław Dzielski, „człowiek, którego myśli stanowiły jedno z najbardziej ożywczych źródeł myśli polskiej lat osiemdziesiątych” , twórca nowatorskich idei oraz innowacyjnych pomysłów, które nie tylko były sprzeczne z założeniami marksistów, ale także były niezrozumiałe i obce dla części opozycji okresu PRL. Był propagatorem w komunistycznej Polsce wówczas niemodnych rozwiązań rynkowych. Stworzył obraz pełen pozytywnych i optymistycznych wizji dotyczących przyszłości kraju – Polski, która stała na rozdrożu, kraju, który czekał na przełom polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Wszystkie elementy myśli Dzielskiego rozważać można w dwóch aspektach. Pierwszy stanowi teoretyczny fundament, na bazie którego można dopiero zrozumieć aspekt kolejny, a mianowicie dotyczący praktycznych rozwiązań dla wolnej Rzeczypospolitej. Filozofia teoretyczna Dzielskiego stanowiła pewnego rodzaju inspirację dla prowadzenia rozważań nad doktryną liberalną. Ten krakowski filozof, który był pełen podziwu dla nauczania i całego pontyfikatu Jana Pawła II, skonstruował taką formę liberalizmu, która nie kłóci się z chrześcijaństwem i jest wolna od jakiejkolwiek wrogości wobec religii. Był to liberalizm programowo chrześcijański, który stanowił coś „(…) w rodzaju pomostu pomiędzy bogatą tradycją liberalną a chrześcijaństwem, szczególnie katolicyzmem. Autorka niniejszej pracy zajęła się analizą problemu dotyczącego zasadności i możliwości istnienia takiej formy liberalizmu, starając się dociec, czy krakowski filozof nie dopuścił się nadużycia, odnosząc się do liberalizmu przy uwzględnieniu wymiaru religijnego, czy faktycznie istnieją przekonywujące powody by twierdzić, że chrześcijański liberalizm nie jest sprzeczny z założeniami zarówno libralizmu jak i nauczania Kościoła. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject liberalizm chrześcijański pl
dc.subject indywidualizm pl
dc.subject wolny rynek pl
dc.subject ograniczenie władzy pl
dc.subject wiara w postęp pl
dc.subject antropologia człowieka pl
dc.subject wolność pl
dc.title Transformacja w Polsce w duchu liberalizmu chrześcijańskiego Wybrane aspekty myśli społecznej Mirosława Dzielskiego pl
dc.title.alternative Transition in the spirit of christian liberalism. Chosen aspects of the social thought by Mirosław Dzielski en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info