Analiza instrumentów promocji internetowej organizacji non-profit - Fundacji "Mam Marzenie"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Niemiec Marek
dc.date.accessioned 2014-02-27T22:01:21Z
dc.date.available 2014-02-27T22:01:21Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6509
dc.description.abstract Internet jako globalna sieć teleinformatyczna, już u swojego zarania miał służyć jako medium komunikacyjne, łączące ludzi na całym świecie. Cel ten został osiągnięty z odczuwalnym skutkiem w wielu aspektach ludzkiego życia. Miliony ludzi na całym świecie mogą w każdej chwili, w czasie rzeczywistym połączyć się ze sobą i komunikować bez względu na bariery geograficzne czy ograniczenia czasowe. Internet to również olbrzymie zasoby wiedzy udostępniane przez jednych użytkowników innym, tej wiedzy poszukującym. Jest to również przestrzeń, w której ludzie mogą wyrazić w sposób otwarty własne zdanie, poglądy, opinie. Ale Internet to także doskonałe medium promocyjne, dające możliwość zaprezentowania własnej osoby, organizacji komercyjnej czy non-profit szerokiemu ogółu użytkowników, przy niejednokrotnie bardzo niskich kosztach promocji. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie, w jaki sposób organizacja non-profit wykorzystuje promocyjne przestrzeń Internetu, jakich instrumentów promocji internetowej używa, aby komunikować własne przesłanie do otaczających ją grup otoczenia. Następnie dokonanie oceny ich wykorzystania i zaprezentowanie odpowiednich zmian, które uwzględniać będą opinie przedstawicieli grup otoczenia oraz światowe tendencje w zakresie promocji internetowej. Organizacją non-profit, będącą przedmiotem badań empirycznych jest Fundacja „Mam Marzenie”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject organizacje non-profit pl
dc.subject promocja pl
dc.subject promocja w Internecie pl
dc.subject Fundacja „Mam Marzenie” pl
dc.subject polskie organizacje non-profit pl
dc.title Analiza instrumentów promocji internetowej organizacji non-profit - Fundacji "Mam Marzenie" pl
dc.title.alternative Analysis of the Internet promotion instruments of non-profit organization - the "Mam Marzenie" Foundation en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info