Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sapeta, Tomasz
dc.contributor.author Kantor Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-27T22:49:41Z
dc.date.available 2014-02-27T22:49:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6512
dc.description.abstract Celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do dynamicznego wzrostu i zdobycie pozycji na danym rynku. Aby to osiągnąć potrzebna jest gruntowna wiedza właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w kierowaniu firmą. Bardzo często właściciel takiej firmy działa jednoosobowo zdając się wyłącznie na własne doświadczenie nie na pomoc współpracowników czy też działu personalnego. Doświadczenie to bardzo często pomaga w prowadzeniu małego warsztatu, sklepu czy punktu usługowego, ale chcąc osiągnąć długookresową pozycję na rynku potrzebna jest świadomość znaczenia zatrudnionego personelu, który jest podstawowym źródłem dochodu przedsiębiorstwa. Nie istnieją zatem uniwersalne sposoby kierowania zespołem pracowniczym dające rezultaty zarówno w dużej jak i małej skali. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak oddziaływać na pracowników, aby nie tylko przyciągnąć ich do organizacji, ale tak kształtować ich postawy, aby organizacja odnosiła korzyści z ich działania i potrafiła zatrzymać przy sobie wykwalifikowany personel. Pomocą w tym zakresie może być umiejętność posługiwania się profesjonalnymi narzędziami powiązanymi wzajemnie ze sobą mającymi na celu stworzenie warunków skłaniania pracowników do realizacji zadań organizacji. Indywidualne podejście wymaga poznania potrzeb i oczekiwań zatrudnionych pracowników osiągając w ten sposób zbieżność interesów pracowników z celami firmy. Realizując w ten sposób funkcję polityki kadrowej przedsiębiorstwo zapewni firmie „właściwych ludzi, na właściwych stanowiskach, we właściwym czasie” Przy dużej różnorodności wykorzystania procesów personalnych w mikroskali takich jak: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ocenianie, oddziaływanie wynagrodzeniami na zatrudniony personel, inwestowanie w rozwój pracowników stanowi punkt wyjścia w niniejszej pracy do oceny stanu polityki personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject gospodarka pl
dc.subject zarządzanie w MŚP pl
dc.subject ocenianie pracowników w MŚP pl
dc.subject rozwój pracowników pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach pl
dc.title.alternative Human resources management in small and medium-sized enterprises en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info