Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Grucel, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-28T07:04:50Z
dc.date.available 2014-02-28T07:04:50Z
dc.date.issued 2011-06-30 17:51:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6516
dc.description.abstract Dokument strategii stanowi bezpośredni punkt wyjścia do opracowania planu finansowo – rzeczowego mającego na celu rozdysponowanie środkami publicznymi jednostki terytorialnej. Plan strategii jest również dokumentem planistycznym, który ukierunkowuje do działania bieżącego oraz daje możliwość do dostosowywania się zmieniającego stale zmiennego otoczenia. Przedmiotem pracy jest próba ukazania podstawowych kierunków działań, jakie jest w stanie podjąć gmina, chcący wyznaczyć najskuteczniejszą strategię, która następnie pozwoli na realizację określonych celów. Za cel pracy obrana została prezentacja oraz przybliżenie głównej problematyki strategii rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem. Praca opiera się na literaturze fachowej poświęconej problematyce strategii, zarządzania i marketingu oraz materiałach i opracowaniach jakie zostały udostępnione przez instytucje publiczne w tym Urzędy Gmin, Urzędy Statystyczne czy Powiatowe Urzędy Pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia pl
dc.subject plan finansowy pl
dc.subject dokumenty strategii pl
dc.subject gmina pl
dc.subject gmina Gródek nad Dunajcem pl
dc.title Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem pl
dc.title.alternative Development Strategy for the Gródek n/Dunajcem Commune pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-27T10:53:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info