Analiza zachowań klientów Polskich Kolei Państwowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Koszyk, Justyna
dc.date.accessioned 2014-03-01T11:48:33Z
dc.date.available 2014-03-01T11:48:33Z
dc.date.issued 2013-01-10 18:26:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6578
dc.description.abstract Celem pracy było przeanalizowanie zachowań konsumentów na przykładzie Polskich Kolei Państwowych S.A., biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające jakikolwiek wpływ na nabywcę. Dążono do pokazania, jak ważne są zarówno czynniki psychologiczne czy fizyczne, jak również czynniki demograficzne i społeczne w procesie podejmowania decyzji. Aby cel pracy został zrealizowany została ona podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy oraz drugi rozdział to część teoretyczna, natomiast trzeci jest analizą badanego obszaru. W rozdziale pierwszym skupiono się przede wszystkim na postępowaniu nabywcy. Opisano role uczestników rynku, rodzaje zachowań rynkowych, proces podejmowania decyzji. Drugi rozdział w całości jest poświęcony procesowi segmentacji oraz pozycjonowania produktu na rynku. Opisana w nim została segmentacja oraz jej kryteria, jak również metody segmentacji oraz działania marketingowe będące wynikiem segmentacji rynku. Rozdział trzeci rozpoczyna się od charakterystyki Polskich Kolei Państwowych oraz analizy ich oferty. Następnie próbowano wyodrębnić typy konsumentów korzystających z tejże oferty, a także podzielić te typy na odpowiednie segmenty. Ostatecznie wykazano pozostałe role rynkowe. Praca została napisana w oparciu o analizę literatury tematycznej oraz wybranych stron internetowych poświęconych zagadnieniu, jakim jest analiza zachowań konsumenta. Podsumowując, wszystkie zamierzenia i cele przyjęte na początku pracy zostały zrealizowane. Należy jednak podkreślić, iż obszar analizy był stosunkowo mały i dotyczył on nie wielkiej grupy podróżnych a temat dotyczący procesu podejmowania decyzji przez konsumenta jest niezwykle obszerny, dlatego udało się tylko w małym stopniu poznać i zbadać badany obszar. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zachowania konsumenta pl
dc.subject proces decyzyjny pl
dc.subject segmentacja rynku pl
dc.subject oferta pl
dc.subject PKP S.A. pl
dc.subject analiza pl
dc.subject pozycjonowanie pl
dc.title Analiza zachowań klientów Polskich Kolei Państwowych pl
dc.title.alternative Analysis of customer behavior of Polskie Koleje Państwowe pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-28T13:40:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info