Deficyt budżetowy i dług publiczny jako kluczowe problemy makroekonomiczne współczesnych gospodarek na przykładzie Polski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Niemczura, Joanna
dc.date.accessioned 2013-09-12T12:01:51Z
dc.date.available 2013-09-12T12:01:51Z
dc.date.issued 2009-04-09 04:29:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/657
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie deficytu budżetowego i długu publicznego jako kluczowych problemów makroekonomicznych, z którymi boryka się większość współczesnych gospodarek. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie deficytu i opisano mechanizm jego powstawania. Zdefiniowano również pojęcie długu publicznego, opisano także jego systematykę i przyczyny powstawania. Rozdział drugi obejmuje informacje dotyczące ewolucji długu publicznego w Polsce. Opisano w nim stan polskich finansów publicznych w poszczególnych okresach począwszy od lat powojennych. Przedstawiono także sytuację finansów Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę zasad gospodarki finansowej Wspólnot Europejskich, elementów systemu finansowego, struktury budżetu ogólnego oraz trybu jego sporządzania i realizacji. Zawarto w nim także fiskalne kryteria konwergencji strefy euro. W rozdziale czwartym przedstawiono rozmiary i strukturę polskiej składki do budżetu Unii oraz transfery unijne na rzecz Polski. Zawarto w nim również prognozę deficytu budżetowego i długu publicznego Polski na najbliższe lata. Z uwagi na zamiar ukazania szerokiego tła dzisiejszych problemów ze zrównoważeniem finansów publicznych w Polsce, zakres czasowy pracy obejmuje okres powojenny, okres transformacji systemu aż po lata współczesne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject deficyt budżetowy pl
dc.subject dług publiczny pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject Polska pl
dc.title Deficyt budżetowy i dług publiczny jako kluczowe problemy makroekonomiczne współczesnych gospodarek na przykładzie Polski pl
dc.title.alternative Budget deficit and public debt as key macroeconomic problems of modern economies as exemplified by Polish economy pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-06T12:02:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info