Metody i sposoby zapobiegania bezrobociu na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Garbarz, Janusz
dc.date.accessioned 2014-03-01T21:58:27Z
dc.date.available 2014-03-01T21:58:27Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6605
dc.description.abstract W obecnym czasie bezrobocie okazało się, zjawiskiem masowym, występującym w znacznie większej skali. Na dzień dzisiejszy, jest jednym z największych problemów społecznych, gdyż stanowi poważne zagrożenie ekonomiczne. Pod tym względem może być wielkim problemem dla gospodarki, co może prowadzić do zubożenia społeczeństwa. Wszystko to łączy się z brakiem perspektyw życiowych, strachem i niemożnością poradzenia sobie w dalszym życiu. Należy pamiętać, że utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale również moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, każde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do dnia dzisiejszego stworzono odpowiednie przepisy prawne, powstał też system urzędów pracy, których najważniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków. Każde państwo musi podjąć się rozwiązania wielu problemów związanych z problemami społecznymi wynikającymi m.in. z bezrobocia. Jednym z najważniejszych jest zakres instrumentów polityki rynku pracy. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie metod i sposobów jakimi posługuje się Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zwalczania i zapobiegania bezrobociu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject bezrobocie w Polsce pl
dc.subject przyczyny bezrobocia pl
dc.subject skutki bezrobocia pl
dc.subject struktura bezrobocia pl
dc.subject aktywne metody walki z bezrobociem pl
dc.subject Powiatowy Urząd Pracy w Dabrowie Tarnowskiej pl
dc.subject pośrednictwo pracy pl
dc.subject poradnictwo zawodowe pl
dc.title Metody i sposoby zapobiegania bezrobociu na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej pl
dc.title.alternative Activities and methods of unemployment prevention used by the Labour Office in Dąbrowa Tarnowska en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info