Rozliczanie kosztów działalności leczniczej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Cieszyńska Anna
dc.date.accessioned 2014-03-02T21:43:04Z
dc.date.available 2014-03-02T21:43:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6628
dc.description.abstract Rozliczanie usług medycznych jest tematem, który w obecnej chwili budzi duże zainteresowanie, a kwestia ich rozliczania wciąż jest na etapie rozwiązywania. Powstają coraz to nowsze metody obliczania kosztów, które mają za zadanie umożliwić jak najprostsze, ale zarazem jak najbardziej rzeczywiste rozliczenie kosztów prowadzonej działalności. W przeszłości, publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie przywiązywały uwagi do swojej rentowności, ponieważ zawsze były finansowane i wspierane przez państwo. W dzisiejszych czasach, szpitale, przychodnie publiczne, są prywatyzowane i muszą same się utrzymać na konkurencyjnym rynku usług medycznych. Powoduje to, iż osoby zarządzające takimi przedsiębiorstwami muszą coraz większą uwagę zwracać na koszty wytwarzania poszczególnych usług medycznych. Dodatkowo, zmieniające się prawa dotyczące funkcjonowania zakładów opieki medycznych zmierzają do tego, aby zakłady te dokonywały rozliczeń poszczególnych usług medycznych. To wszystko powoduje, że kwestia poruszana w tej pracy jest kwestią aktualną i ważną w dzisiejszych czasach. Celem pracy jest przedstawienie występujących w literaturze metod rozliczania kosztów działalności i wskazanie takich metod, które najlepiej spełnią swoją funkcję na rynku usług medycznych. Niniejsza praca ma za zadanie rozstrzygnąć następujące hipotezy badawcze: 1. Tradycyjny rachunek kosztów zniekształca koszty pośrednie procedur medycznych. 2. Informacje niezbędne do ustalenia kosztów procedur medycznych z pozoru wydają się być takie same przy zastosowaniu różnych metod rachunku kosztów. 3. Rachunek kosztów procesu dokładniej rozlicza koszty poszczególnych procedur medycznych od tradycyjnego rachunku kosztów. W pracy zastosowano w szczególności metody rachunku kosztów pełnych oraz kosztów procesu, które polegają na ustaleniu rzeczywistych kosztów wytwarzanych wyrobów, bądź świadczonych usług. Powyższe metody są szczególnie przydatne w rachunku kosztów usług medycznych. Zostały również zastosowane dwie kalkulacje kosztów, kalkulacja podziałowa prosta i procesowa, które są adekwatne do powyżej wymienionych metod rachunku kosztów i stanowią istotne narzędzie rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne produkty lub usługi. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rozliczanie usług medycznych pl
dc.subject rachunek kosztów procedur medycznych pl
dc.subject szpital pl
dc.subject zasady rozliczeń kosztów szpitala pl
dc.subject procedury medyczne pl
dc.title Rozliczanie kosztów działalności leczniczej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie pl
dc.title.alternative Accounting of health care services costs ilustrated by the example of Independent Public Health Care Facility – The Maria Skłodowska-Curie hospital en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info