Zarządzanie projektem międzynarodowym na przykładzie firmy Tim Hortons Inc.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław
dc.contributor.author Charkot Agata
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:15:09Z
dc.date.available 2014-03-03T12:15:09Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6657
dc.description.abstract Tradycyjne projekty są to pojedyncze projekty zlokalizowane zazwyczaj w jednym miejscu natomiast w dzisiejszych czasach, globalnego środowiska biznesu, połączeń i nabyć firm coraz częstszym zjawiskiem są właśnie projekty międzynarodowe. Według definicji projekty międzynarodowe to projekty, które dążą do osiągnięcia założonych celów w ograniczonym czasie, przy skończonych kosztach, angażując dużą ilość lokalizacji, różnorodność językową i kulturową. W związku z tym wymagają w wyższym stopniu rozumienia i wrażliwości gdyż to, co wydaje się do przyjęcia w lokalnym projekcie może zostać nie zaakceptowane po przekroczeniu granic. Efektywna komunikacja jest kluczowym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem sukcesu ponieważ wpływa na każdy aspekt zarządzania projektami międzynarodowymi jak i na ich wydajności. Eksploatacja współczesnych technologii komunikacji zaopatruje projekt w cały zestaw narzędzi, które niwelują bądź całkowicie eliminują bariery skali globalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i opisanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami międzynarodowymi oraz ukazanie praktycznego jej wykorzystania na przykładzie międzynarodowej sieci restauracji Tim Hortons Inc. W pracy tej ukazano, iż organizacje oparte o międzynarodowe projekty, których kondycja finansowa zależy od właściwych decyzji podejmowanych każdego dnia, potrzebują najlepszego rozwiązania do planowania i zarządzania projektami, które pozwoli im zbudować przewagę konkurencyjną– takiego jak oprogramowanie do zarządzania projektami. Niniejsza tematyka została podjęta z uwagi na fakt, iż obecnie dziedzina zarządzania projektami międzynarodowymi wydaje się być coraz bardziej widoczna w polskiej gospodarce. Obok procesów dających się zauważyć na skalę światową takich jak globalizacja, czy duży postęp technologiczny, w Polsce dostrzegalne są dodatkowo inne procesy jak integracja z Unią Europejską czy coraz bardziej zauważalna działalności w naszym kraju światowych koncernów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie projektami pl
dc.subject projekt międzynarodowy pl
dc.subject liderzy projektu pl
dc.subject organizacja projektowa pl
dc.subject usprawnienie procesu zarządzania projektami pl
dc.subject firma Tim Hartons Inc. pl
dc.subject oprogramowanie do zarzadzania projektami pl
dc.title Zarządzanie projektem międzynarodowym na przykładzie firmy Tim Hortons Inc. pl
dc.title.alternative International project management: the case of Tim Hortons Inc. en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info