Rozwiązanie problemu zadłużenia międzynarodowego jako szansa na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju świata

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Zawadzki Dawid
dc.date.accessioned 2014-03-03T13:27:23Z
dc.date.available 2014-03-03T13:27:23Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6664
dc.description.abstract Zadłużenie zagraniczne stanowi jeden z największych i najtrudniejszych problemów globalnych na świecie. Jest ono bardzo poważnym obciążeniem dla gospodarek państw zadłużonych, gdyż nie tylko wpływa na obniżenie stopnia zaspokojenia bieżących potrzeb społeczeństwa, ale ogranicza lub nawet paraliżuje rozwój. Jest to problem nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale również politycznym i społecznym. Kryzys zadłużeniowy na świecie pojawił się w latach osiemdziesiątych XX wieku, gdy kraje na świecie zaczęły gwałtownie zaciągać kredyty, które miały stać się stymulatorem rozwoju gospodarczego. Nierozważna polityka kredytowa doprowadziła do sytuacji, w której zadłużenie zewnętrzne stało się istotną barierą w rozwoju gospodarczym. Obsługa zagranicznego zadłużenia stanowi dla wielu krajów na świecie jeden z największych problemów gospodarczych, co często, w połączeniu z deficytem obrotów bieżących i złą sytuacją gospodarczą, skutkuje bardzo niską stopą życia w takim kraju i brakiem podstawowych udogodnień dla mieszkańców, jak opieka medyczna, edukacja, a w skrajnych przypadkach prowadzi do klęski głodu. Głównym celem pracy jest ukazanie wpływu polityki Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, oraz krajów wysoko rozwiniętych na rozwiązanie problemu zadłużenia, a ty samym zmniejszenie dysproporcji w rozwoju świata. Wskazane zostało znaczenie oraz długofalowe skutki tych działań. Kolejnym celem pracy jest przedstawienie procesu zadłużania się państw na świecie oraz jego wpływu na sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną w tych krajach. Wskazane zostaną główne przyczyny, które doprowadziły do kryzysu zadłużeniowego na świecie, odczuwanego najbardziej przez kraje biedne i rozwijające się. Ostatnim cele pracy jest wskazanie czynników, które nasilają problem zadłużeniowy na świecie. Mowa tutaj o międzynarodowych korporacjach, konsekwencjach Konsensusu Waszyngtońskiego oraz polityce krajów zadłużonych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zadłużenie zagraniczne pl
dc.subject dysproporcje w rozwoju świata pl
dc.subject państwa zadłużone pl
dc.subject społeczno-ekonomiczne skutki światowego zadłużenia pl
dc.subject polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego pl
dc.subject ewolucja polityki MFW pl
dc.subject redukcja zadłużenia pl
dc.title Rozwiązanie problemu zadłużenia międzynarodowego jako szansa na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju świata pl
dc.title.alternative Solution of the international debt problem as the chance to reduce disproportions in the world development en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info