Zapobieganie wypadkowości na stacji paliw w firmie X

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Cygan, Joanna
dc.date.accessioned 2014-03-03T17:57:27Z
dc.date.available 2014-03-03T17:57:27Z
dc.date.issued 2011-06-24 17:06:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6669
dc.description.abstract Celem pracy jest dokonanie analizy przypadku i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na stacji paliw, mając na uwadze w głównej mierze aspekt wypadkowości i jej prewencji. Ze względu na fakt, iż na pojęcie zarządzania składa się kolejno planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, ta ostatnia dziedzina, czyli kontrola działań wydaje się być tutaj niezmiernie istotną i niezbędną w procesie pracy i zarządzaniu BHP. Praca obejmuje swym zasięgiem bardzo dynamiczny sektor paliwowy, a dokładnie stacje paliw, ponieważ jest on jednym z tych sektorów gospodarki, które mają ogromny wpływ na sytuację społeczeństwa i kraju, a szczególnie na kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego tak kluczowe jest poznanie specyficznych warunków procesu pracy, przestrzeganie zasad BHP i ciągłe doskonalenie sposobów zarządzania w tej dziedzinie. Jednak celem pracy jest nie tylko poznanie i uświadamianie z zakresu zasad i przepisów BHP, ale też ukazanie zagadnienia zarządzania jako działania synergicznego, które jest niezwykle kompleksowe i które winno służyć zarówno dobru pracowników, przedsiębiorstwa, jak i ogółu społeczeństwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject wypadki przy pracy pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject ergonomia pl
dc.subject stanowisko pracy pl
dc.subject rynek paliw pl
dc.title Zapobieganie wypadkowości na stacji paliw w firmie X pl
dc.title.alternative Accident prevention at a Company X petrol station pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-03T11:51:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info