Charakterystyka i analiza inwestycji prorozwojowych na przykładzie gminy Kołaczyce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mączyński, Marek
dc.contributor.author Jachym Danuta
dc.date.accessioned 2014-03-04T13:46:13Z
dc.date.available 2014-03-04T13:46:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6692
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka inwestycji gminnych. Inwestycje lokalne są niezwykle ważne dla rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Stanowią źródło przewagi konkurencyjnej. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze gmina staje się bardziej atrakcyjna dla prywatnych inwestorów. Powoduje to spadek bezrobocia oraz ożywienie gospodarcze. Następuje rozwój kultury oraz oświaty. Ma to szczególne znaczenie dla gmin wiejskich, które niestety ciągle jeszcze charakteryzują się mniejszym poziomem rozwoju. Do takich właśnie gmin należy gmina Kołaczyce, która mimo wszystko stara się sprostać wyzwaniom XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu inwestycji na rozwój lokalny oraz próba oceny jakości i poziomu życia członków wspólnoty lokalnej, czyli badanie zależności pomiędzy poziomem i jakością inwestycji a poziomem i jakością życia mieszkańców gminy. Hipoteza badawcza brzmi: Im większe nakłady na inwestycje na poziomie lokalnym, tym większa konsumpcja społeczna oraz większe zadowolenie mieszkańców a tym samym lepsza efektywność działań władz gminnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie inwestycjami pl
dc.subject finansowanie inwestycji pl
dc.subject samorząd terytorialny w Polsce pl
dc.subject dochody i wydatki gmin pl
dc.subject działalność inwestycyjna gminy pl
dc.subject gmina Kołaczyce pl
dc.subject planowanie inwestycji w gminie pl
dc.title Charakterystyka i analiza inwestycji prorozwojowych na przykładzie gminy Kołaczyce pl
dc.title.alternative The characteristics and analysis of the local investments on the example of the gmina Kołaczyce en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info