Wpływ funduszy unijnych na uruchomienie i przeżycie małej firmy na przykładzie firmy KiPOL

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Kiciński, Adam
dc.date.accessioned 2014-03-08T11:32:03Z
dc.date.available 2014-03-08T11:32:03Z
dc.date.issued 2011-05-19 14:26:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6766
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie wpływu funduszy unijnych na uruchomienie oraz przeżycie małego przedsiębiorstwa. Analizę dokonano na przykładzie firmy budowlanej KiPOL, założonej w 2010 roku przez autora pracy. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został informacjom na temat sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, oraz zagadnieniom prawnym. W rozdziale drugim zamieszczono informacje o tym, jakie Fundusze Unijne są dostępne dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pokrótce omówiono programy operacyjne i zaakcentowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozdział trzeci przedstawia cel i hipotezę niniejszej pracy oraz metodologię wykorzystaną w badaniach. Rozważania nad wpływem funduszy unijnych na zakładanie nowych przedsiębiorstw zilustrowano w rozdziale 4 na podstawie firmy KiPOL. W rozdziale tym scharakteryzowano firmę KiPOL, gdzie głównym źródłem kapitału było dofinansowanie z POKL. W kolejnym, piątym rozdziale, przeanalizowano wpływ funduszy europejskich korzystając z metody POS, metody pięciu etapów wzrostu małych przedsiębiorstw, na podstawie opracowania Neila C. Churchilla i Virginii L. Lewis. Dodatkowo, badania zostały wsparte analizą SWOT. Na podstawie przedstawionych wyników sformułowano wnioski i zarysowano dalsze kierunki rozwoju firmy KiPOL. W opracowaniu pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz bezpłatne publikacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Bardzo pomocne były dane uzyskane z Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze oraz informacje zamieszczone w Internecie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject sektor MSP pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject metoda Churchilla – Lewis pl
dc.subject diagnoza POS pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Wpływ funduszy unijnych na uruchomienie i przeżycie małej firmy na przykładzie firmy KiPOL pl
dc.title.alternative The impact of European Union funds on establishing and maintaining small business based on the example of KiPOL company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-08T09:37:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info