Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Zawiślak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-03-08T11:37:15Z
dc.date.available 2014-03-08T11:37:15Z
dc.date.issued 2011-05-27 10:05:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6768
dc.description.abstract Organizacje pozarządowe zgłaszając swoją działalność zobowiązują się tym samym do ponoszenia obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, są to: podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług. Organizacje te są również miejscem pracy zawodowej dla bardzo dużej grupy osób. Każdego roku zatrudnienie w trzecim sektorze znajduje ok. 120 tys. osób z tytułu umowy o pracę, a 200 tys. z jednorazowych umów cywilno-prawnych. Stosunek prawny między pracodawcą, a pracownikiem oraz zleceniodawcą i zleceniobiorcą pociąga za sobą zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, do którego odprowadzania zobowiązane są również organizacje pozarządowe. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia rolę jaką pełnią podatki w życiu społecznym i gospodarczym, ich rodzaje oraz funkcje. Opisany jest sposób ich konstruowania oraz ich wpływ na przychody budżetu państwa. Rozdział drugi opisuje specyfikę działalności organizacji pozarządowych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów podatków, czyli: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz składek ZUS nazywanych quasi podatkami. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Stowarzyszenia i źródła jego finansowania. Stanowi on przykładową analizę zobowiązań podatkowych w odniesieniu do konkretnej organizacji pozarządowej, a ponadto zawiera omówienie wymaganej dokumentacji i zasad księgowania podatków oraz obowiązków Stowarzyszenia wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system podatkowy pl
dc.subject organizacje pozarządowe pl
dc.subject obciążenia fiskalne pl
dc.subject stowarzyszenia pl
dc.title Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" pl
dc.title.alternative The analysis of NGO's fiscal charges ilustrated with an example of the Cities on Internet Association pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-08T10:40:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info